Jak nie stracić na nieruchomościach, czyli - ryzyka prawne które można wyeliminować lub zminimalizować.


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
260 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 520 PLN pozostałe osoby.

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ZRID, ustalenie nowej wysokości opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, wpis nieruchomości do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków mog? niekorzystnie wpłyn?ć na wartość nieruchomości   możliwość   jej zbycia, a nawet ograniczyć lub wykluczyć dotychczasowy sposób korzystania z nieruchomości.

W trakcie seminarium dowiecie się państwo, jak odpowiednio wcześnie identyfikować te sytuacje, jak im przeciwdziałać lub uzyskać odszkodowanie.

Wszystkie zagadnienia zostan? omówione na podstawie prawdziwych przypadków z praktyki zawodowej mec. Jolanty Kalecińskiej- Rossi z kancelarii JKR Legal. Seminarium będzie prowadzone w formie warsztatów, będziecie mogli państwo podzielić się swoim doświadczeniem i uzyskać odpowiedzi na nurtuj?ce was pytania.

Celem spotkania jest zwrócenie uwagi na sytuacje prawne, które mog? skutkować:

  • spadkiem wartości nieruchomości,
  • ograniczeniem możliwości ich zbycia
  • brakiem możliwości wykorzystania ich na dotychczasowe cele,
  • podwyżk?   opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Uczestnicy spotkania otrzymaj? podstawowe informacje, jakie działania planować i podejmować, aby unikn?ć ww. negatywnych skutków dla nieruchomości

Grupa docelowa: Dyrektorzy finansowi, szefowie i pracownicy działów nieruchomości, Prawnicy wewnętrzni

Osoba prowadz?ca:

Jolanta Kalecińska-Rossi jest prawnikiem z ponad 20 letnim doświadczeniem zawodowym zdobytym w międzynarodowych kancelariach, specjalizuj?cym się w prawie nieruchomości, postepowaniach s?dowych i arbitrażowych oraz projektach PPP. Jej usługi obejmuj? między innymi doradztwo w zakresie nabycia nieruchomości, umów najmu, umów o roboty budowlane, procesu inwestycyjnego, due diligence. Jej dotychczasowe osi?gnięcia zostały docenione w rankingach Chambers Europe i Legal 500

Partner merytoryczny :
JKR LEGAL KANCELARIA RADCY PRAWNEGO JOLANTA KALECIŃSKA-ROSSI

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!