Jak mówić by ludzie słuchali? Trening z prowadzenia prezentacji biznesowych


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
800 PLN netto - pracownicy firm stowarzyszonych w CCIFP, 1 100 PLN netto - pozostałe osoby

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Umiejętność prowadzenia prezentacji to nie tylko kwestia talentu, ale czynność, której można się nauczyć i wyćwiczyć. Odpowiednie przedstawienie oraz jasna i prosta komunikacja ułatwia zrozumienie i zapamiętanie u odbiorcy proponowanych rozwiązań, czy prezentowanego celu.

 

>

Prowadzenie prezentacji biznesowych to także umiejętność rozpoznania najważniejszych potrzeb i motywów audytorium, do którego mówimy oraz dostrojenia komunikacyjnego do rozmówcy.

Dlaczego warto uczestniczyć?

W trakcie szkolenia uczestnicy wzmocni? swoje umiejętności komunikacyjne w zakresie prowadzenia prezentacji biznesowych, co pozwoli im lepiej trafiać do rozmówcy i łatwiej przekonywać do swoich pomysłów.

W trakcie ćwiczeń praktycznych, uczestnicy poznaj? swoje mocne strony komunikacyjne i dowiedz? się, jak je wykorzystywać w kontaktach z innymi. Dowiedz? się także, w jaki sposób wywierać wpływ na słuchacza i nie ulegać manipulacji z jego strony.

Po szkoleniu uczestnicy potrafić będ?:

 • Kontrolować przebieg prezentacji
 • Posługiwać się językiem korzyści
 • Radzić sobie z trudnymi rozmówcami

Do kogo skierowane jest szkolenie?

Do udziału zapraszamy przede wszystkim szefów zespołów, kierowników i menadżerów oraz wszystkich tych, którzy chc? rozwin?ć kompetencje w zakresie prowadzenia prezentacji biznesowych.

Program szkolenia:

 1. Jak być zrozumiałym dla zróżnicowanej grupy odbiorców?
 2. Rozwinięcie potencjału prezentacyjnego poprzez wywieranie wpływu i wzmacnianie przekazu pozawerbalnego.
 3. Poznanie skutecznych zasad prowadzenia spotkań.
 4. Zasady konstruowania wyst?pienia.
 5. Zasady poruszania się podczas wyst?pień.
 6. Profesjonalne użycie narzędzi prezentacyjnych.
 7. Pogłębienie umiejętności z zakresu oddziaływania głosem i zarz?dzania jego jakości?- indywidualna informacja zwrotna - ćwiczenie.
 8. Techniki zjednywania sobie słuchaczy i utrzymywania uwagi rozmówcy.

Szkolenie poprowadzi:

Maciej Żylewicz
Biznesowy Coach (ukończył szkołę CoachU), Trener i Assessor. Współprowadzi firmę Piasecka & Żylewicz, zrzeszaj?c? 15 ekspertów zajmuj?cych się różnymi dziedzinami rozwoju osobistego i efektywności pracy. Jest właścicielem i zarz?dza międzynarodow? firm? produkcyjn? specjalizuj?c? się w projektowaniu i przygotowaniu gier strategicznych na rynek amerykański i rynki EU.

Coachingowo i Szkoleniowo pracuję z ludźmi, którzy chc? osi?gać więcej, lepiej inwestować swoj? energię i skuteczniej docierać do innych. Pytam o cele i zamierzone efekty, żeby wspólnie dobrać najlepsze narzędzia. Głęboko wierzę, że każdy i każda z nas ma swój określony styl i określon? dynamikę i tylko jeśli działa w jej ramach, pozostaje wiarygodnym/?.

Skuteczna prezentacja to wykorzystanie naturalnych talentów i swojej osobowości, żeby przekonać audytorium. Bez względu na to, czy jest to jedna osoba - np. nasz przełożony czy sala pełna ekspertów. W szkoleniach z Technik Prezentacji ł?czę swoje umiejętności assessora (znajduję mocne strony Uczestników), trenera (pokazuję różne opcje, które mog? pasować do ich stylu) i coacha (wspieram w realizacji celów).

Partner merytoryczny:

http://www.piaseckazylewicz.pl/

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!