International Christmas Mixer w Trójmieście

Cena : Bezpłatnie, zarezerwowane dla firm stowarzyszonych, wstęp wyłącznie za okazaniem zaproszenia

Passé

L'événement est terminé.

>

Z inicjatywy Skandynawsko-Polskiej Izby Handlowej, Szwajcarskiej Izby Gospodarczej i Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce zostan? zorganizowane spotkania w okresie przedświ?tecznym w trzech miastach: Krakowie,  Sopocie i Poznaniu.

Spotkania te maj? na celu wykorzystanie potencjału powyższych trzech organizacji biznesowych. Dzięki wspólnej inicjatywie, firmy stowarzyszone w tych organizacjach będę mogły spotkać się w szerszym gronie, i z pewności? pozwoli na integrację pracowników najwyższego i średniego szczebla zarz?dzaj?cego firm zrzeszonych w trzech   izbach,   ich klientów oraz zaprzyjaźnionych firm.

INTERNATIONAL CHRISTMAS MIXER   w Sopocie odbędzie się

w poniedziałek  10 grudnia 2007
.  

Przewidujemy udział około 120 - 150 osób, w tym przedstawicieli samorz?dów lokalnych: Marszałka, Prezydenta, Wojewody,   a także konsulów honorowych/generalnych z krajów zwi?zanych z ww. Izbami.

Wstępny program wydarzenia:

18.00 – Powitanie gości, welcome drink

18.30 - Cześć oficjalna (przemówienia Prezesów Izb, przedstawiciela samorz?du, Złotego Sponsora)

19.00 – Kolacja w formie bufetu oraz cześć artystyczna

20.00 – Loteria.

Złoty Partner International Christmas Mixer w Sopocie   


KPMG świadczy usługi z zakresu audytu, rachunkowości, doradztwa podatkowego, doradztwa finansowego i gospodarczego.
W październiku 2007 do sieci biur KPMG w Polsce doł?czyło biuro KPMG w Gdańsku.

Osoby z firm stowarzyszonych, zainteresowane uczestnictwem w którymś z podanych wyżej wydarzeń, proszone s? o kontakt z CCIFP, Monika Constant, monika.constant(@)ccifp.pl


Istnieje możliwość wykupienia wybranych pakietów sponsorskich, dlatego firmy zainteresowane  obecności? wizerunkow? podczas  któegośz podanych wyżej wydarzeń, proszone s? o kontakt z CCIFP, Monika Constant, monika.constant(@)ccifp.pl

PARTENAIRES MEDIA

Biznes Polska>>

Les Echos de Pologne>>

www.LePetitJournal.com

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!