Innowacyjne metody przyciągania kandydatów


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
bezpłatne, zarezerwowane dla firm stowarzyszonych w CCIFP (max. 2 osoby z firmy)

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Jak pozyskać odpowiednich kandydatów z zastosowaniem nowoczesnych metod rekrutacji?

 

>

Ponad 37% pracodawców w Polsce i 34% na świecie ma trudności z pozyskaniem odpowiednich kandydatów do pracy - to wyniki opublikowanego przez ManpowerGroup badania „Jak przezwyciężyć globalny niedobór talentów”. Firmom coraz trudniej jest znaleźć nie tylko dobrych, ale i wykwalifikowanych pracowników. Staje się to tym istotniejsze, że w sytuacji coraz bardziej odczuwalnego przez pracodawców niedoboru talentów, dostęp do ludzkiego potencjału stanowi kryterium decyduj?ce o konkurencyjności przedsiębiorstwa. Na naszych oczach kapitalizm ustępuje miejsca „talentyzmowi”, a realna władza przechodzi w ręce pracowników z odpowiednimi kompetencjami, którzy mog? dyktować warunki zatrudnienia. Firmy zaczynaj? konkurować ze sob? o najlepszych specjalistów.

Jeszcze kilka lat temu na dane ogłoszenie o pracę odpowiadało nawet kilkuset kandydatów, dziś te liczby zasadniczo się zmieniły. Obecnie nie wystarczy już samo publikowanie ogłoszeń i czekanie na reakcję zainteresowanych nimi osób. W zmieniaj?cym się szybko świecie pracy pracodawcy oraz przedstawiciele działów HR musz? stosować coraz bardziej wyrafinowane metody pozyskiwania pracowników. Wi?że się to z konieczności? wychodzenia naprzeciw oczekiwaniom poszukiwanych kandydatów, których pracodawcy chc? zwi?zać z sob? na dłużej.

Jak pozyskać odpowiednich kandydatów z zastosowaniem nowoczesnych metod rekrutacji? Tego dowiedz? się uczestnicy prelekcji wygłoszonej przez Justynę Ścigler, eksperta agencji zatrudnienia Manpower podczas kolejnego spotkania Klubu HR, 26 marca br. we Francuskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Warszawie.  

Osoba prowadz?ca :

Justyna Ścigler - ekspert rynku pracy, kierownik jednego z oddziałów agencji zatrudnienia Manpower, z któr? zwi?zana jest od sześciu lat. Pracę w doradztwie personalnym rozpoczęła w 2007 roku, pocz?tkowo jako konsultant rekrutacji stałych, a następnie zatrudnienia zewnętrznego. W latach 2005-2008 dyrektor ds. zarz?dzania zasobami ludzkimi w ramach lokalnego komitetu ELSA Poland (European Law Students Assosiation), największej organizacji studenckiej zrzeszaj?cej studentów prawa. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a także studiów podyplomowych z zakresu zarz?dzania zasobami ludzkimi Uniwersytetu Warszawskiego oraz prawa pracy Wyższej Szkoły Zarz?dzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!