Fundusze UE dla projektów IT

CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
See on map

Język :
polski

Cena : 200 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 450 PLN pozostałe osoby.

Non ouvert

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte

Inwestycje w rozwiązania IT. Finansowanie z Funduszy Europejskich - potencjał i wyzwania dla przedsiębiorców

>

Podczas spotkania będziemy rozmawiać na temat inwestycji w rozwi?zania IT dzięki finansowaniu projektów z Funduszy Europejskich.

Część I

Zasady przyznawania dotacji unijnych

Krajowe programy operacyjne w rozwoju firmy oraz wsparcie inwestycji na poziomie regionalnym.

Część II

Jak osi?gn?ć sukces w IT

Przykłady projektów realizowanych z funduszy UE

Na spotkanie zapraszamy przedstawicieli firm odpowiedzialnych za obszar IT.  

Zachęcamy do udziału również Kierowników Projektów i osoby wprowadzaj?ce nowe produkty na rynek.  

Przewidujemy warsztatowy charakter spotkania.

Prowadz?cy:

Branżę IT reprezentuje Hubert Solecki - Business Unit Manager w Bertek Polska

Świat funduszy unijnych przybliży nasz Partner: Tomasz J. Hoffman -  Managing Partner PNO CEE

Partner merytoryczny :

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!