Fundusze Europejskie na lata 2014-2020


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
bezpłatne

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Program :

Planowane możliwości pozyskania dofinansowania z nowej perspektywy finansowej UE 2014.-2020.

  • Harmonogram prac nad now? perspektyw? finansow?.
  • Cele i założenia funduszy europejskich 2014-2020.
  • Priorytety Komisji Europejskiej vs. priorytety Polski.
  • Podział środków na programu operacyjne, cele tematyczne i regiony.

Omówienie Programów Operacyjnych

Aktualne możliwości pozyskania dofinansowania z obecnej perspektywy finansowej UE 2007-2013 – ostatnie konkursy w 2013 r.

Prowadz?cy   :

Iwona Piórkowska-Kapica -Specjalista ds. Funduszy UE

Absolwentka Politologii na Uniwersytecie Rzeszowskim i Europeistyki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Specjalizuje się w tworzeniu analiz możliwości pozyskania dofinansowania ze środków europejskich (POIŚ, POIG, POKL, PROW, RPO, LIFE+) oraz krajowych środków publicznych (NFOŚiGW, WFOŚiGW) pod k?tem potrzeb poszczególnych klientów. Zajmuje się także badaniem kwalifikowalności beneficjentów i kosztów w ramach wyżej wymienionych źródeł finansowania oraz badaniem poziomu dofinansowania w powi?zaniu z przepisami pomocy publicznej, m.in. na projekty szkoleniowe i środowiskowe. Współtworzy dokumenty aplikacyjne o dofinansowanie. Rozlicza projekty inwestycyjne, w tym przygotowuje wnioski sprawozdawcze i wnioski o płatność pośredni?. Interesuje się tematyk? programowania polityki spójności po 2013 r., z zakresu której aktualnie przygotowuje publikację. Biegle posługuje się językiem angielskim.

Pascal Malosse - Project Manager

Magister Prawa Europejskiego na Uniwersytecie Paris II Pantheon-Assas, Magister Europejskich Spraw Publicznych i Polityki Europejskiej w Science-Po Strasburgu (IEP) i były gość naukowy na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie, otrzymał Nagrodę Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD ). Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobył w Niemczech w sektorze Public Affairs i w administracji publicznej (Parlament Niemiec, Kraj zwi?zkowy Berlin). Przegotowywał analizy wpływu prawa europejskiego w Polsce w PKPP Lewiatan (Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych) i pisał opinie kierowane do instytucji europejskich do wyrażania opinii Pracodawców Polskich. Pracował jako Project Manager w Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG) wdrażaj?c dyrektywy w sprawie usług w Polsce (one stop shop) i przygotowuj?c projekty i wnioski o dotacje w dziedzinie IT, wsparcia dla MŚP, innowacji, inwestycji i współpracy transgranicznej z krajami wschodnimi. W EFICOM odpowiedzialny za projekty europejskie, dialog z instytucjami europejskimi, stosunków handlowych z międzynarodowymi klientami. Mówi płynnie po francusku, niemiecku, angielsku oraz opanował język polski w stopniu bardzo dobrym.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!