Frankofoni mają perspektywy - Wrocław

Cena :
-

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

24 marca 2006 roku w sali D1 Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Uniwersytecka 7-10 odbędzie się pierwsza z cyklu konkonferencja Frankofoni maj? perspektywy, której towarzyszyć będ? Targi Pracy.

Program konferencji:

12h00     Uroczyste rozpoczęcie
12h15     Oferta stypendialna we Francji: Prof. José Kobielski, Attaché ds. Współpracy Uniwersyteckiej, Ambasada Francuska w Polsce    
12h35   Staże finansowane przez Polsko-Francuski Fundusz Współpracy jako perspektywa dla frankofonów - Eric Thebault, Polsko-Francuski Fundusz Współpracy
12h55    Rynek firm francuskich w Polsce - Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce – Mme Magda Tran Van  
13h15   Aktualna sytuacja na dolnośl?skim rynku pracy oraz możliwości zatrudnienia dla frankofonów
               Wyst?pienie gości i dyskusja panelowa:
               - Francuskie firmy na Dolnym Śl?sku – 2 przykłady
               - doradztwo personalne – M. Desjonqueres – Agencja Rozwoju Alzacji
14h30    Możliwości studiów specjalistycznych dla Frankofonów,    Didier Georgakakis, Valérie Lozach, Instytut Nauk Politycznych, Uniwersytet w Strasburgu

14h50    Przerwa na kawę
  
12h00–17h00  Targi pracy

Celem konferencji organizowanych przez Francusk? Izbę Przemysłowo-Handlow? w Polsce (CCIFP) jest podkreślenie coraz silniejszej roli frankofonii w relacjach biznesowych, naukowych i instytucjonalnych. Organizatorzy pragn? wskazać absolwentom wyższych uczelni na perspektywy, jakie stwarza frankofonia, a konkretnie praca w firmach francuskich. W szerszym kontekście ekonomicznym idea ta odwołuje się również do odpowiedzialności społecznej firm.

Wstęp bezpłatny.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!