Frankofoni mają perspektywy - Wrocław

Cena :
-

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

24 marca 2006 roku w sali D1 Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Uniwersytecka 7-10 odbędzie się pierwsza z cyklu konkonferencja Frankofoni maj? perspektywy, której towarzyszyć będ? Targi Pracy.

Program konferencji:

12h00     Uroczyste rozpoczęcie
12h15     Oferta stypendialna we Francji: Prof. José Kobielski, Attaché ds. Współpracy Uniwersyteckiej, Ambasada Francuska w Polsce    
12h35   Staże finansowane przez Polsko-Francuski Fundusz Współpracy jako perspektywa dla frankofonów - Eric Thebault, Polsko-Francuski Fundusz Współpracy
12h55    Rynek firm francuskich w Polsce - Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce – Mme Magda Tran Van  
13h15   Aktualna sytuacja na dolnośl?skim rynku pracy oraz możliwości zatrudnienia dla frankofonów
               Wyst?pienie gości i dyskusja panelowa:
               - Francuskie firmy na Dolnym Śl?sku – 2 przykłady
               - doradztwo personalne – M. Desjonqueres – Agencja Rozwoju Alzacji
14h30    Możliwości studiów specjalistycznych dla Frankofonów,    Didier Georgakakis, Valérie Lozach, Instytut Nauk Politycznych, Uniwersytet w Strasburgu

14h50    Przerwa na kawę
  
12h00–17h00  Targi pracy

Celem konferencji organizowanych przez Francusk? Izbę Przemysłowo-Handlow? w Polsce (CCIFP) jest podkreślenie coraz silniejszej roli frankofonii w relacjach biznesowych, naukowych i instytucjonalnych. Organizatorzy pragn? wskazać absolwentom wyższych uczelni na perspektywy, jakie stwarza frankofonia, a konkretnie praca w firmach francuskich. W szerszym kontekście ekonomicznym idea ta odwołuje się również do odpowiedzialności społecznej firm.

Wstęp bezpłatny.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin