Francuskie słownictwo bankowe

CCIFP, ul. Mokotowska 19
See on map

Cena : 550 PLN firmy stowarzyszone w CCIFP oraz 750 PLN firmy niestowarzyszone

Passé

L'événement est terminé.

>

Uczestnicy: pracownicy i kadry firm, zajmuj?cy się księgowości? I finansami

Cel:  zapoznanie się ze słownictwem wykorzystywanym w bankowości

Zawartość:
  - oferta bankowa dla osób fizycznych i firm
- otwarcie i likwidacja rachunku, rachunki ł?czone
- czeki, karty bankowe, przelewy, zlecenia stałe, wypłaty  
- kredyty: klasyfikacja, koszty, gwarancje, stopy procentowe
- korespondencja z bankiem
- praktyka

Prowadz?ca:
Dorota Bruś jest absolwentk? Filologii Romańskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Studia ukończyła w 1988 roku z wyróżnieniem. Pracę zawodow? rozpoczęła jako lektor języka francuskiego w Państwowej Szkole Stenotypii i Języków Obcych, gdzie prowadziła zajęcia przygotowawcze do egzaminów resortowych Ministerstwa Współpracy z Zagranic?, jak również do egzaminów CCIP. W 1994 roku objęła stanowisko szefa sekcji języków romańskich w Wyższej Szkole Handlu i Prawa, sprawuj?c nadzór metodyczny nad podlegaj?cymi jej lektorami języka francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego, przygotowuj?c programy nauczania, zajmuj?c się organizacj? egzaminów. Prowadziła też zajęcia ze specjalistycznego języka francuskiego dla przyszłych menedżerów. W końcu lat dziewięćdziesi?tych rozpoczęła współpracę ze Szkoł? Biznesu Politechniki Warszawskiej. Organizowała tam i prowadziła specjalistyczne kursy przygotowawcze w ramach programu Master HEC en Sciences de Gestion Approfondies. Zajęcia te oprócz standardowego języka obejmowały różne dziedziny specjalistyczne takie jak: ekonomia, rachunkowość, marketing czy finanse. Przez kilka ostatnich lat Pani Dorota Bruś specjalizuje się w prowadzeniu specjalistycznych szkoleń językowych dla zarz?dów i wyższej kadry menedżerskiej filii francuskojęzycznych firm w Polsce lub firm z udziałem kapitału francuskiego takich jak Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A.,   Schneider Polska, Lafarge Polska S.A., Edipresse Polska S.A. Bierze także regularny udział w stażach pedagogicznych organizowanych we Francji (Centre de Linguistique Appliquée de Besançon) i w Polsce (Ambasada Francji we współpracy z Parysk? Izb? Przemysłowo-Handlow? CCIP, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu).
  

WARUNKI UCZESTNICTWA: Wymagane potwierdzenie dokonania płatności przed pierwszymi zajęciami.

Koszt uczestnictwa: 550 PLN firmy stowarzyszone w CCIFP oraz 750 PLN firmy nie-stowarzyszone. Możliwe formy płatności: gotówka, karta bankowa, przelew bankowy na konto: Francuska Izba Przemysłowo – Handlowa w Polsce, BISE SA III o/W–Wa n ? 32 1370 1037 0000 1706 4017 2002

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu, należy najpóźniej na 3 dni przed jego rozpoczęciem przesłać faksem informację o rezygnacji.W przeciwnym razie zgłoszony jest zobowi?zany ponieśc koszty uczestnictwa w szkoleniu.
Potwierdzenie uczestnictwa i przesłanie zgłoszenia traktujemy jako zobowi?zanie do zapłaty

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!