Francuskie forum zatrudnienia - szkoły i uczelnie

Cena :
1 000 PLN + VAT

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Forum zatrudnienia stanowi świetn? okazję dla szkół i uczelni wyższych do zaprezentowania się wśród uczniów i potencjalnych kandydatów, w otoczeniu największych inwestorów francuskich.

Francuskie forum zatrudnienia to przede wszystkim:

• Akcja wizerunkowa dla szkół i uczelni prezentuj?cych się w otoczeniu francuskich inwestorów
• Pokazanie możliwości rozwoju zawodowego kandydatów po zakończeniu edukacji
• Zawarcie ciekawych kontaktów biznesowych
• Nawi?zanie współpracy z firmami w kontekście praktyk zawodowych
• Bezpośredni kontakt z kandydatami
• Uczestnictwo w ciekawych konferencjach w trakcie trwania Forum
• "Autobusy do kariery" zapewniać będ? dowóz osób zainteresowanych z największych miast Polski

Oferta specjalna dla szkół i uczelni: 1 000 PLN + VAT

W obliczu zmieniaj?cych się tendencji na rynku pracy oraz potrzeby podnoszenia kompetencji uczniów, studentów, absolwentów i osób pracuj?cych, znajomość języka francuskiego jest coraz częściej poż?dan? wartości? dodan? kandydatów staraj?cych się o pracę.

Dlaczego warto uczestniczyć w Forum ?

Synergia działań instytucji zwi?zanych ze środowiskiem frankofońskim powinna być pogłębiana i kontynuowana, tak aby na podstawie podejmowanych działań budować spójny wizerunek organizacji dynamicznie reaguj?cych na konkretne potrzeby rynku. Język francuski jest językiem coraz częściej używanym w firmach a jego znajomość daje możliwości znalezienia ciekawej pracy. Zachęcamy do wzięcia udziału we w Forum w roli wystawcy.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!