Francuskie forum zatrudnienia - pracodawcy

Cena :
3 000 PLN NETTO + 22% VAT - firmy stowarzyszone w CCIFP
4 500 PLN NETTO + 22% VAT - firmy niestowarzyszone w CCIFP

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Oferta dla firm

Uczestnictwo w roli wystawcy w Francuskim forum zatrudnienia to możliwość skorzystania z następuj?cych form udziału:

STOISKO TARGOWE : powierzchnia 6 m ?. Informacja o wystawcy w katalogu targowym oraz na stronie CCIFP oraz Ambasady Francji w Polsce. Strefa wystawiennicza Forum to 1000 m2 powierzchni przeznaczonej na stoiska dla przedstawicielstw firm, zrzeszeń zawodowych, uczelnianych biur karier i szkół zawodowych.

Podczas III edycji Forum wprowadzony zostanie podział na sektory: hotelarstwo, restauratorstwo i turystyka; budownictwo; handel i usługi (sieci handlowe, firmy rekrutacyjne i audytorskie); motoryzacja; informatyka i elektronika; rolnictwo i biotechnologie; itp.

REKLAMA W KATALOGU TARGOWYM: format B5, nakład 3000 egzemplarzy, możliwość wyboru dowolnego formatu.

PANEL KONFERENCYJNY: możliwość 20 min. prelekcji na temat sektora działalności wraz z przedstawieniem profilu firmy i jej planów rekrutacyjnych.

Szczegółowe informacje oraz cennik w ofercie handlowej w zał?czniku.

PROMOCYJNA OFERTA REKLAMY W GAZECIE WYBORCZEJ PRACA >>>>>>>

OFERTA HANDLOWA >>>>>>>

  

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY >>>>>>>

WARUNKI UCZESTNICTWA >>>>>>>

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin