FRANCUSKIE DNI KARIERY - konferencje


Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, ul. Dobra 56/66, Warszawa
L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Program prezentacji  ?  Sektory gospodarki, zawody i kształcenie  ?

Pi?tek 16 i sobota 17 marca 2007 Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

  

Pi?tek 16 marca  :

Godzina

Sala konferencyjna – parter

Sala konferencyjna – III piętro

10.30 – 11.30

Studia we Francji i studia po francusku w Polsce (kierunki francuskojęzyczne).

- Maria Koralewska, EduFrance

- Jean-Jack Cegarra, Attaché ds. współpracy uniwersyteckiej, Ambasada Francji

Hotelarstwo, dyplom technika

Hotelarstwa.

-Yannick Rouvrais, Dyrektor Generalny ds. Operacyjnych Orbis

- Arkadiusz Kawecki, Dyrektor HR Orbis

  -Bogusława Pieńkowska, Wiceprezes Europejskiego Stowarzyszenia Szkół Hotelarskich i Turystycznych, Dyrektor Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Warszawie

-Jean-Marie Tran-Van, Dyrektor Generalny Louvre Hotels

11.30 – 12.00

Stypendia na staże i szkolenia we Francji lub w Polsce.

- Eric Thébault, Dyrektor Francusko- Polskiego Funduszu Współpracy

 

12.00 – 13.30

Uroczyste otwarcie Forum.

-Anna Kalata, Minister Pracy i Polityki Społecznej

-Włodzimierz Paszyński, Zastępca Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

-Prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego

-Pierre Ménat, Ambasador Francji w Polsce

-Jean-Marc Vignolles, Prezes Francuskiej Izby Przemysłowo – Handlowej w Polsce

13.30 – 14.30

Prezentacja tablicy interaktywnej firmy Smart Technologies Inc.

- Jerzy Chrapka, Smart Technologies Inc

EURES, warunki dostępu do ofert pracy we Francji.

-Gilles de Beaulieu, EEI Paris Bastille

-Stéphane Darmas, Krajowa Agencja ds. Cudzoziemców i Migracji ANAEM

- Jolanta Tkaczyk, EURES Polska

-Marian Najdychor, Zastępca Komendanta Głównego OHP

-Urszula Kowalska, Dyrektor Biura Rynku Pracy OHP

-Agnieszka Czupryniak, Drugi Sekretarz Ambasady RP we Francji

14.30 – 15.30

Eksternalizacja finansowo-księgowa: nowa globalna ścieżka rozwoju zawodowego.

-Paweł Łobejko, Dyrektor Centrum Outsourcingu Procesów Biznesowych Accenture

Rolnictwo: oferty pracy we Francji i w Polsce, studia wyższe i kształcenie zawodowe.

-Bernard Levacher, Przedstawiciel Krajowego Zrzeszania Zwi?zków Zawodowych Rolników FNSEA

-Daniel Bigou, Dyrektor Działu Zagranicznego w Stałym Zgromadzeniu Francuskich Izb Rolniczych

-Jacques Vincent, Dyrektor Szkoły Inżynierów i Techników Rolnych ESITPA

-WojewódzkieBiuro Pracy

-Christophe Pinard, Dyrektor liceum rolniczego

-Prof. Tomasz Borecki, Przewodnicz?cy Konferencji Rektorów Szkół Warszawskich, Rektor SGGW

-Prof. Krystyna Gutkowska, Prorektor SGGW

15.30 – 16.30

Wielkie sieci handlowe.

-Alain Souillard, Prezes Carrefour Polska

-Jean-Claude Pfeffer, DISTECH, Uniwersytet Lyon 3

-Prof. Barbara Kowrygo, SGGW

 

16:30 – 17:00

 

Przemysł motoryzacyjny.

-Pierre Michallat, Prezes Michelin Polska

-Piotr Trzcionka, Przedstawiciel Norauto

-Prof. Marcin Perzyk, Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej

Sobota 17 marca  :

Godzina

Sala konferencyjna – parter

10.30 – 11.30

Prezentacja firm francuskich w Polsce.

-Magdalena Tran-Van, Dyrektor Francuskiej Izby Przemysłowo – Handlowej w Polsce

-Laurence de Touchet, Zastępca Radcy Handlowego, Misja Ekonomiczna Ambasada Francji

11.30 – 12.30

Budownictwo: oferty pracy we Francji i w Polsce, kierunki studiów.

-Didier Ridoret, Wiceprezes Francuskiego Zrzeszenia Przemysłu Budowlanego, Prezes Zwi?zku Regionu Deux-Sèvres

-Pierre Possémé, Wiceprezes Francuskiego Zrzeszenia Przemysłu Budowlanego, Prezes Zwi?zku Regionu Champagne Ardennes

-René Nostriano Prezes Francuskiego Zrzeszenia Przemysłu Budowlanego, Prezes Zwi?zku Regionu Bouches du Rhône, Konsul honorowy RP

-Miroslaw Pruszkowski, Dyrektor Warbud SA

-dr Grzegorz Dzierżanowski, Prodziekan Wydziału Inżynierii L?dowej, Politechniki Warszawskiej

12.30 – 13.30

EURES, warunki dostępu do ofert pracy we Francji.

-Gilles de Beaulieu, Krajowa Agencja Pracy EEI Paris Bastille

-Stéphane Darmas, Krajowa Agencja ds. Cudzoziemców i Migracji ANAEM

-Dariusz Gatner, Dyrektor Biura Programów Europejskich i Współpracy Międzynarodowej OHP

-Agnieszka Czupryniak, Drugi Sekretarz Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej we Francji

13.30 – 14.30

Studia we Francji i studia po francusku w Polsce (kierunki francuskojęzyczne).

- Maria Koralewska, Edufrance

- Jean-Jack Cegarra, Attaché ds. współpracy uniwersyteckiej, Ambasada Francji

14.30 – 15.30

Przetwórstwo tworzyw sztucznych.

- Patricia Lexcellent, Przedstawiciel Francuskiego Zrzeszenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych

15.30 – 16.00

Stypendia na staże lub szkolenia we Francji i w Polsce.

- Eric Thébault, Dyrektor Francusko-Polskiego Funduszu Współpracy

Francusko-polska debata   „Szkoła, studia, praca”, 17 marca

BUW,   Obszar spotkań i konferencji, piętro III

10.30 – 12.00    „Czemu służ? studia?”

Kryzys rynku pracy, porażki szkolne, niepewność: jak szkoła może przygotować młodzież do pracy.

Marie Raynal, Krajowe Centrum Dokumentacji Pedagogicznej

Polska szkoła, a zatrudnienie.

Włodzimierz Paszyński, Zastępca Prezydenta m. st. Warszawy

Waldemar Siwiński, Prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy

Ogólnonarodowa francuska debata na temat studiów i zatrudnienia, zalecenia   raportu Hetzela  Od studiów do zatrudnienia.

Prof. Patrick Hetzel, Rektor Akademii w Limoges

Stanowisko polskich uczelni.

Prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, Rektor UW

Prof. Jan Krasiński, Rektor Politechniki Łódzkiej

12.30 – 14.00   „Uwzględnienie potrzeb ludzi czynnych zawodowo”

Dostosowanie dyplomów zawodowych do rzeczywistych potrzeb firm.

Georges Asseraf, Inspektor Generalny, Prezes Krajowej Komisji Certyfikacji Zawodowej

Arkadiusz Kawecki, Dyrektor HR Orbis

Bogusława Pieńkowska, Wiceprezes Europejskiego Stowarzyszenia Szkół Hotelarskich i Turystycznych, Dyrektor Zespołu Szkół Hotelarsko- Gastronomicznych w Warszawie

Profesjonalizacja dyplomów uniwersyteckich na przykładzie licencjatu zawodowego Profilaktyka społeczna: wspólna inicjatywa Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie i Uniwersyteckiego Instytutu Technologicznego Rennes 1.

Ewa Bilska, Akademia Pedagogiki Specjalnej

Kształcenie młodych Polaków przez praktyczn? naukę zawodu.

Zofia Stypińska, Dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN

Witold Woźniak, Kierownik Wydziału Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego KOWEZIU

Jolanta Kosakowska, Wicedyrektor, Zwi?zek Rzemiosła Polskiego

Kształcenie na wyższych studiach technicznych we współpracy z przedsiębiorstwami.

Gérard Mathelin, Dyrektor Wyższego Instytutu Promocji Przemysłu, Chalons-en-Champagne

Prof. Jan Krysiński, Rektor Politechniki Łódzkiej

15.00 – 16.30   „Ukierunkowanie zawodowe i informacja o zawodach”

Doradcy zawodowi w służbie uczniów.

Iwona Greiner, Kierownik Wydziału Poradnictwa Zawodowego KOWEZIU

Działalność zrzeszeń zawodowych.

Bruno Dumas, Dyrektor Szkoleń, Francuskie Zrzeszenie Przemysłu Budowlanego

Jean Michelin,Dyrektor ds. Kształcenia,Francuskie Zrzeszenie Przemysłu Budowlanego

Maciej Prószyński, Dyrektor Zespołu Edukacji Zawodowej, Zwi?zek Rzemiosła Polskiego

Rola samorz?dów.

Mirosław Sielatycki, Zastępca Dyrektora, Wydział Edukacji UM w Warszawie

Stéphane Rodriguez, Centrum dokumentacji i informacji zawodowej CARIF, Ile-de-France

16.30 – 17.00   Podsumowanie i zamknięcie sesji.

Prof. Patrick Hetzel, Rektor Akademii w Limoges, Francja

Pierre Ménat, Ambasador Francji w Polsce

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!