Francuski w sekretariacie - jednodniowy staż językowy


CCIFP, Mokotowska 19

Cena :
550 PLN (firmy stowarzyszone CCIFP) oraz 750 PLN (firmy nie-stowarzyszone)

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Cel:
przyswojenie zwrotów językowych, wykorzystywanych na stanowiskach asystenckich oraz w sekretariacie (praktyczne ujęcie tematu)

Zawartość:

 • język mówiony:
  • Przyjmowaniegości
  • Rozmowa telefoniczna: odbieranie poł?czenie, najczęściej popełniane   błędy, profesjonalne prowadzenie rozmowy telefonicznej,
  • kalendarz: ustalenie i przekładanie spotkań
 • język pisany
  • sporz?dzanie   dokumentacji   wewnętrznej i zewnętrznej: sprawozdania, protokoły, listy    

  
  Sposób nauczania:

 • metoda interaktywna, zakładaj?ca czynny udział uczestników
 • studia przypadku,
 • ćwiczenia słownikowe (także terminy, których nie sposób znaleźć w słowniku)
 • praca z dokumentami wykorzystywanymi w firmach


 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!