Francuski w nieruchomościach


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : francuski

Cena :
550 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 750 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Przedmiot szkolenia:

I. Główne zawody zwi?zane z branż? nieruchomości. Agencje nieruchomości.

II. Przepisy reguluj?ce działalność w zakresie nieruchomości

 • Umowy z agencja nieruchomości:
  • rodzaje umów z agencja nieruchomości
  • zobowi?zania agencji
  • zobowi?zania klienta agencji
  • Umowa zawierana z agentem nieruchomości
  • Wynagrodzenie agenta nieruchomości

IV. Podział prawa własności

V. Nabycie własności

 • Umowa przedwstępna sprzedaży
  • różne rodzaje umów przedwstępnych
  • Umowa sprzedaży
  • Sprzedaż w tzw. systemie VEFA (sprzedaż nieruchomości nieukończonej w momencie zawierania umowy)

VI. Wynajem nieruchomości z przeznaczeniem na główne miejsce zamieszkania lub z przeznaczeniem mieszanym — jako miejsce zamieszkania i miejsce prowadzenia działalności zarobkowej

 • Forma najmu
 • Dokumenty doł?czane do umowy najmu (dokumentacja zawieraj?ca analizę techniczn?)
 • Zobowi?zania wynajmuj?cego i najemcy
 • Koszty podlegaj?ce zwrotowi
 • Naprawy
 • Zakończenie najmu
 • Rozwi?zanie umowy najmu

VII. Najem w celach zarobkowych

 • Forma najmu
 • Czas trwania najmu
 • Prawo przedłużenia najmu
 • Procedura zmiany przeznaczenia wynajmowanych pomieszczeń („déspécialisation”)

VIII. Zabezpieczenia rzeczowe i osobiste

Metoda szkolenia :

Wprowadzenie teoretyczne

Ćwiczenia leksykalne

Ćwiczenia z tłumaczenia dokumentów dotycz?cych nieruchomości

Kilka słów o trudnościach leksykalnych (znajdywanie francuskich ekwiwalentów dla polskich pojęć z zakresu prawa nieruchomości)

Analiza autentycznych dokumentów

Case study

Do kogo skierowane jest szkolenie : Osoby zawodowo zajmuj?ce się nieruchomościami, Tłumaczy, Prawników, Wszelkie osoby zainteresowane poznaniem słownictwa zwi?zanego z nieruchomościami

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!