Francuski język prawniczy B2 – kurs roczny

CCIFP: ul. Widok 8, Warszawa
See on map

Język :
francuski

Cena : Cena zależy od daty zapisu

Passé

L'événement est terminé.

Kurs prowadzony jest w oparciu o praktyczną metodę komunikacyjną, w ramach której ćwiczone są umiejętności swobodnego porozumiewania się we współczesnym świecie biznesu, przy jednoczesnym rozwijaniu umiejętności pisania, wypowiadania się, a także praktycznego stosowania zasad gramatycznych z francuskiego języka prawniczego.

>

Uczestnicy pracuj? nad dokumentami z zakresu prawa o dużej różnorodności: teksty aktów prawnych i rozporz?dzeń, orzeczenia s?dowe, umowy, dokumentacje, itp. Omawiane s? także różnice między prawem francuskim a prawem polskim i europejskim.

Kurs ten przygotowuje również do egzaminu Paryskiej Izby Przemysłowo-Handlowej (CCIP) -  DFP Juridique B2, który uczestnicy mog? zdawać opcjonalnie.   

Więcej informacji o egzaminie :

www.francais.cci-paris-idf.fr/metiers-du-droit/

Podczas kursu wykorzystujemy autorski program nauczania, którego celem jest pogłębienie wiedzy słuchaczy i ich umiejętności językowych.

Czas trwania:

Październik 2016 – czerwiec 2017 :   w pi?tki od 8:00 do 9:30, w siedzibie CCIFP.

Ł?cznie = 60 godz. lekcyjnych raz w tygodniu (1h30)

Do kogo skierowany jest kurs ?

Zapraszamy osoby zainteresowane poszerzeniem znajomości języka francuskiego o słownictwo i wiedzę z zakresu prawa francuskiego, polskiego i europejskiego. Kurs jest skierowany do prawników, studentów prawa, tłumaczy oraz osób dla których francuski język prawniczy jest narzędziem w codziennej pracy.

Przy zapisie wymagana jest znajomość języka francuskiego na poziomie B2

W programie:

  • praca nad tekstami źródłowymi z wielu gałęzi prawa europejskiego, francuskiego oraz polskieg
  • poznanie struktury organów wymiaru sprawiedliwości, ochrony prawnej, obsługa prawna
  • analiza francuskich tekstów prawniczych: dokumenty legislacyjne, ustawowe, wyroki, kontrakty, listy, dokumenty handlowe                         
  • prawo handlowe: status handlowca, prawo spółek handlowych, prawo konkurencji i konsumenta
  • prawo pracy: relacje indywidualne (powstanie, egzekwowanie i rozwi?zanie umowy o pracę) oraz relacje grupowe
  • umowy, zobowi?zania umowne i inne
  • przygotowanie pod k?tem egzaminu DFP Juridique B2

Cena i zapisy:

Cena zależy od daty zapisu.

Do 10 września:

  • 2500 PLN osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 2750 PLN - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Od 10 września do 3 października:

  • 2700 PLN osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 2950 PLN - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

ZAPISY PRZYJMUJEMY DO 10 października

Prowadz?cy:

Dorota Bruś –  tłumacz, wykładowca i coach biznesowy.Absolwentka Filologii Romańskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1990 roku prowadzi szkolenia w zakresie specjalistycznego języka francuskiego dla zarz?dów, wyższej kadry menedżerskiej i pracowników firm i instytucji, w tym m.in. dla: Parlamentu i Komisji   Europejskiej, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie (w ramach projektu unijnego "Małopolski Radca Prawny przed s?dami Unii Europejskiej"),     Tepis (w ramach repetytoriów dla tłumaczy przysięgłych), Lubelskiego Stowarzyszenia Tłumaczy, KPMG, Wardyński i Wspólnicy, Prywatnej Wyższej Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, Credit Agricole Bank Polska, Citroën Polska, Deloitte Polska, Dentons, Edipresse Pologne SA, Gefco Polska, Lafarge Pologne SA,        Leclerc, Noble Concierge, Bergerat Monnoyeur, Eneria Sp. z o.o., Schneider Electric. Odbyła liczne staże i szkolenia językowe we Francji w obszarze prawa, finansów, księgowości i ekonomii. Dzięki nim posiada rozległ? wiedzę dotycz?c? specjalistycznego słownictwa, jak również różnic kulturowych i kontekstu prawno-biznesowego we Francji i w Polsce. Dorota Bruś organizowała i prowadziła szkolenia z języka francuskiego specjalistycznego dla uczestników programu „Master HEC en Science de Gestion Approfondies” (MBA) w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz wykłada na UMCS w Lublinie w ramach programu „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”- język specjalistyczny. Z Francusko-Polsk? Izb? Gospodarcz? współpracuje od 2004 roku. Jest stałym metodykiem i lektorem na kursach rocznych, półrocznych, szkoleniach dla firm oraz szkoleniach jednodniowych, w takich tematach jak: francuski biznesowy, prawniczy, finansowy, kursy specjalistyczne dla tłumaczy, księgowość, prawo pracy, postepowanie przed s?dami, handel, nieruchomości, bankowość i ubezpieczenia, zamówienia publiczne. Pani Dorota jest również coachem w zakresie budowania relacji biznesowych na styku Polska – Francja.

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!