Francuski język prawniczy

CCIFP, Mokotowska 19, Warszawa
See on map

Cena : 1 950 PLN firmy stowarzyszone, 2 350 PLN firmy niestowarzyszone

Passé

L'événement est terminé.

>

Przygotowanie do egzaminu  Izby Przemysłowo-Handlowej w Paryżu

Data:                                                     19.09.2008 – 16.04.2009

Godzina:                                           08:00 – 09:30

Czas trwania:                             50 h zajęć, zajęcia odbywaj? się raz w tygodniu (1h30)

Cena:                                                     1950 PLN firmy stowarzyszone, 2350 PLN niestowarzyszone

Kurs prowadzony jest w oparciu o praktyczn? metodę komunikacyjn?, w ramach której ćwiczone s? umiejętności swobodnego porozumiewania się we współczesnym świecie biznesu, przy jednoczesnym rozwijaniu umiejętności pisania, wypowiadania się, a także praktycznego stosowania zasad gramatycznych z języka francuskiego prawniczego. Wykorzystujemy autorski program nauczania prezentuj?cy najwyższy poziom merytoryczny.

Naszym celem jest metodyczne, konsekwentne i skuteczne pogłębianie wiedzy językowej słuchaczy, a w rezultacie osi?gnięcie przez nich założonego poziomu biegłości językowej w danej dziedzinie.

Grupa docelowa:

Prawnicy, studenci prawa, a także wszystkie osoby, wykorzystuj?ce francuski język prawniczy na co dzień

Cel :

- zdobycie wiedzy   z zakresu prawa państwowego, cywilnego, pracy, gospodarczego, finansowego i karnego, oraz prawa europejskiego

- opanowanie   specjalistycznego słownictwa języka francuskiego prawniczego

- poznanie tekstów prawniczych w języku francuskim: dokumenty legislacyjne, ustawowe, wyroki, kontrakty, listy, dokumenty handlowe                          

- przygotowanie się do Certyfikatu Francuskiego Języka Prawniczego CCIP

W programie:

- praca z tekstami źródłowymi z wielu gałęzi prawa europejskiego, francuskiego oraz polskiego

- struktury organów wymiaru sprawiedliwości, organy ochrony prawnej, obsługa prawna

- prawo handlowe: status handlowca, prawo spółek handlowych, prawo konkurencji i konsumenta

- prawo pracy: relacje indywidualne (powstanie, egzekwowanie i rozwi?zanie umowy o pracę) oraz relacje grupowe

- umowy, zobowi?zania umowne i inne

- ćwiczenia przygotowuj?ce do egzaminu CFJ CCIP

_______

Prowadz?ca: Dorota Bruś

Warunki uczestnictwa i płatności

  Agenda kursów 2008 / 2009

http://www.ccifp.pl/index.php?mod=kszt&lang=pl&kstat=1009

    

http://www.ccifp.pl/index.php?mod=kszt&lang=pl&kstat=1009

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!