Francuski język biznesowy: Przygotowanie do egzaminu Izby Handlowej w Paryżu DFA 1 oraz DFA 2


CCIFP, Mokotowska 19

Cena :
1 500 PLN (firmy stowarzyszone CCIFP) oraz 1 800 PLN (firmy nie-stowarzyszone)

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Cel:

  • zdobycie umiejętności w języku francuskim niezbędnych do nieskrępowanego poruszania się w świecie biznesu
  • zdobycie, poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy na temat funkcjonowania przedsiębiorstw francuskich i ich otoczenia
  • rozwinięcie umiejętności operacyjnych (praca nad podstawowymi dokumentami, redagowanie pism w języku francuskim)
  • przygotowanie do egzaminów DFA1 i DFA2 CCIP w Paryżu


Zawartość merytoryczna:      

  • przedsiębiorstwo i jego otoczenie
  • reguły prawne rz?dz?ce światem biznesu
  • umiejętności komunikacyjne: np. komentowanie danych liczbowych, przygotowanie       wyst?pienia, spotkania biznesowe, negocjacje
  • redagowanie pism i innych dokumentów : notatki, sprawozdania, raporty, listy handlowe
  • ćwiczenia przygotowuj?ce do egzaminów CCIP

Uczestnicy: kadra, pracownicy firm i studenci ze znajomości? języka na poziomie średnio zaawansowanym lub zaawansowanym (poziom B1) Lektor:

Dorota Bruś jest absolwentk? Filologii Romańskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Studia ukończyła w 1988 roku z wyróżnieniem. Pracę zawodow? rozpoczęła jako lektor języka francuskiego w Państwowej Szkole Stenotypii i Języków Obcych, gdzie prowadziła zajęcia przygotowawcze do egzaminów resortowych Ministerstwa Współpracy z Zagranic?, jak również do egzaminów CCIP. W 1994 roku objęła stanowisko szefa sekcji języków romańskich w Wyższej Szkole Handlu i Prawa, sprawuj?c nadzór metodyczny nad podlegaj?cymi jej lektorami języka francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego, przygotowuj?c programy nauczania, zajmuj?c się organizacj? egzaminów. Prowadziła też zajęcia ze specjalistycznego języka francuskiego dla przyszłych menedżerów. W końcu lat dziewięćdziesi?tych rozpoczęła współpracę ze Szkoł? Biznesu Politechniki Warszawskiej. Organizowała tam i prowadziła specjalistyczne kursy przygotowawcze w ramach programu Master HEC en Sciences de Gestion Approfondies. Zajęcia te oprócz standardowego języka obejmowały różne dziedziny specjalistyczne takie jak: ekonomia, rachunkowość, marketing czy finanse. Przez kilka ostatnich lat Pani Dorota Bruś specjalizuje się w prowadzeniu specjalistycznych szkoleń językowych dla zarz?dów i wyższej kadry menedżerskiej filii francuskojęzycznych firm w Polsce lub firm z udziałem kapitału francuskiego takich jak Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A.,   Schneider Polska, Lafarge Polska S.A., Edipresse Polska S.A. Bierze także regularny udział w stażach pedagogicznych organizowanych we Francji (Centre de Linguistique Appliquée de Besançon) i w Polsce Ambasada Francji we współpracy z Parysk? Izb? Przemysłowo-Handlow? CCIP, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu).

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!