[FR] Transport, logistyka i spedycja – najnowsze zmiany prawne dla sektora TLS


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : francuski

Cena :
bezpłatne, zarezerwowane dla firm członkowskich.

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

W lipcu br. weszła w życie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) zaostrzaj?ca przepisy dotycz?ce delegowania pracowników. Nowe zapisy nie objęły jednak swoj? regulacj? kierowców, gdyż zostan? one wypracowane i przyjęte w oddzielnym "Pakiecie Mobilności", który będzie kompleksowo regulował kwestie zwi?zane z pracownikami w transporcie międzynarodowym. Niestety, tym razem nowe stanowisko europosłów może być już znacznie mniej korzystne dla polskich pracodawców, niż dotychczas prezentowane.

Nowe regulacje dotkn? nie tylko pracodawców polskich, ale i francuskich, którzy posiadaj? spółki transportowe w Polsce. Zmiany te spowoduj? m.in. zrównanie zarobków kierowców w całej UE a w konsekwencji będ? miały wpływ na zwiększenie kosztów zatrudnienia.

Dlaczego warto uczestniczyć?

Celem spotkania jest omówienie najnowszych i planowanych zmian prawnych dla sektora TLS i wypracowanie wspólnego stanowiska dla firm będ?cych członkiem CCIFP. Stanowisko to będzie przedstawione polskim europosłom oraz ministrowi spraw zagranicznych celem dalszych negocjacji i rozmów na forum międzynarodowym.

W programie, m.in.:

  • Obowi?zuj?ce przepisy vs. planowane zmiany prawne dla sektora TLS w zakresie delegowania i wynagradzania kierowców w transporcie międzynarodowym
  • Po jakim czasie kierowców należy uznać za delegowanych w transporcie międzynarodowym, a tym samym obj?ć wymogami płacowymi kraju delegowania?
  • Przez jaki czas kierowca może wykonywać transport na terenie UE?
  • Kabotaż i kwestie sporne
  • Nocleg poza środkiem transportu w czasie wypoczynku tygodniowego i przy odpoczynku dobowym
  • Kwestie problematyczne zwi?zane z delegowaniem kierowców w transporcie międzynarodowym

Zapraszamy do przesyłania wszelkich sugestii i pytań dodatkowych dotycz?cych nurtuj?cych Państwa zagadnień na adres:  joanna.jaroch(@)ccifp.pl

  Spotkanie w języku polskim odbędzie się 19.11.2018

Spotkanie poprowadzi:

  Barbara Klimczyk

Adwokat, Associate w zespole prawa pracy w polskim biurze Bird & Bird.

Specjalista z zakresu indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy, a także prawno-prawniczych aspektów transpotu i logistyski, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień zwi?zanych z wyjazdami służbowymi i czasem pracy kierowców i innych pracowników mobilnych.
Posiada szerok? wiedzę i   praktykę w reprezentowaniu klientów lokalnych i zagranicznych przed s?dami w postępowaniach dotycz?cych wyżej wymienionych dziedzin. Na co dzień współpracuje z przedsiębiorstwami z sektora TLS we wszystkich sprawach prawnych zwi?zanych z ich bież?c? działalności?, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii prawno-pracowniczych i zwi?zanych z delegowaniem pracowników do innych państw Unii Europejskiej. Jej innymi obszarami specjalizacji jest zatrudnianie cudzoziemców, w szczególności w aspekcie globalnej mobilności pracowników (Global Mobility).

Jest absolwentk? Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, studiowała także na Wydziale Prawa Université de Rennes 1.

Pracuje w języku polskim i francuskim.

 

 

Partner spotkania:

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!