Energia odnawialna : Nowa ustawa OZE. Rozwój projektów energetyki wiatrowej i fotowoltaicznej. Prawo, podatki, technika.


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : angielski (a dyskusja w języku polskim, angielskim i francuskim)

Cena :
200 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Szykuje się wiele zmian na rynku energii odnawialnych w Polsce. Cały czas trwają prace nad nową ustawą OZE (odnawialne źródła energii). Jej wejście w życie może znacząco wpłynąć na polski rynek energii odnawialnych i zasady jego funkcjonowania, oraz na rozwój poszczególnych sektorów.

 

>

Sektor energii wiatrowej i fotowoltaika mog? w dużym stopniu skorzystać z wprowadzenia nowego systemu wsparcia. Organizowane seminarium specjalistyczne będzie stanowić świetn? okazję do zapoznania się z kluczowymi aspektami   dotycz?cymi energii pozyskiwanej ze słońca i z wiatru. Poruszamy wszystkie istotne tematy zwi?zane z prowadzeniem inwestycji w świetle nowej ustawy OZE, pocz?wszy od systemu wsparcia poprzez projektowanie, finansowanie, przył?czenie do sieci i optymalizację projektu po prawne i podatkowe aspekty rozwoju projektów fotowoltaicznych.  

Program seminarium :

1. Nowa ustawa o OZE warunkiem koniecznym do rozwoju energetyki odnawialnej. Założenia ustawy na temat systemu wsparcia i aktualny stan legislacji. [45 minut]

  Dr Christian Schnell, Partner, Kancelaria DMS DeBenedetti Majewski Szcześniak

2. Zagospodarowanie przestrzenne. Pozwolenie na budowę. Tytuł prawny do nieruchomości. [45 minut]

  Dr Christian Schnell, Partner, Kancelaria DMS DeBenedetti Majewski Szcześniak

3. Aspekty podatkowe budowy instalacji fotowoltaicznych i farm wiatrowych. [60 minut]

Katarzyna Klimkiewicz, Partner, DPPA Tax.

PRZERWA KAWOWA [15 minut]

4. Projektowanie farm fotowoltaicznych z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania – projekt krok po kroku. [30 minut]

Piotr Rudyszyn, Dyrektor, W4E.

5. Projektowanie farm wiatrowych z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania – projekt krok po kroku. [30 minut]

Piotr Rudyszyn, Dyrektor, W4E.

  DYSKUSJA Z UDZIAŁEM PANELISTÓW

Prelegent :

Dr Christian Schnell, adwokat, specjalizuje się w prawie energetycznym. Doradza przy licznych projektach inwestycyjnych i transakcyjnych, w tym z dziedziny project finance, M&A oraz funduszy Private Equity. Kształcił się na kierunkach prawniczych w Bonn i Kolonii. Tytuł doktora uzyskał w dziedzinie nauk ekonomicznych. Christian Schnell posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte w niemieckich, polskich i międzynarodowych kancelariach. Od 13 lat doradza przy projektach energetycznych zwi?zanych zarówno z konwencjonalnymi, jak i odnawialnymi źródłami energii. Świadczy usługi doradcze dla funduszy inwestycyjnych, w tym funduszy cleantech, infrastrukturalnych i technologicznych oraz doradza im w prowadzeniu działalności inwestycyjnej. Wśród jego klientów znajduj? się międzynarodowe spółki energetyczne, deweloperzy, fundusze inwestycyjne instytucjonalne i rodzinne, oraz międzynarodowe korporacje.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!