Elektromobilność czyli Rewolucja w Transporcie. Szanse i Wyzwania!

Cena :
bezpłatne

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Zasady rozwoju infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych podlegaj? całkowitej zmianie w najnowszym projekcie ustawy o elektromobilności. Operatorzy infrastruktury stoj? przed wielkimi wyzwaniami jakie nios? za sob? projektowane zmiany. Jednocześnie projektowane zmiany s? szans? dla producentów pojazdów elektrycznych, ich komponentów oraz nabywców i  użytkowników pojazdów elektrycznych. Poruszone zostan? również kwestie dotycz?ce ochrony praw własności przemysłowej do innowacji powstaj?cych w obszarze elektromobilności.

AGENDA

1.          

9:30 -10:00

Rejestracja uczestników i otwarcie spotkania r.pr. Maciej Wesołowski i adw. Justyna Wilczyńska-Baraniak (DLA Piper)

2.          

10:00 – 10:15

Elektromobilność – francuskie doświadczenia i polskie realia – Monika Constant (Dyrektor Generalna CCIFP)

3.          

10:15 – 10:40

Koncepcja rynku samochodów elektrycznych w projekcie ustawy o  elektromobilności i paliwach alternatywnych – aspekty regulacyjne  – r.pr. Filip Opoka, Radosław Maruszkin
(DLA Piper)

4.          

10:40 – 11:00

Elektromobilność – przyszłość napędów samochodowych w  Europie – Jacek Libucha (The Boston Consulting Group)

5.          

11:00 – 11:20

Przerwa kawowa

6.          

11:20 – 11:40

Case study - Tomasz Chodkiewicz, Dyrektor Sprzedaży Flotowej (PSA Groupe)

7.          

11:40 – 12:20

Czy jest przestrzeń do ochrony nowych rozwi?zań? Analiza najnowszych trendów patentowych – adw. Justyna Wilczyńska-Baraniak (DLA Piper)

8.          

12:20 – 12:45

Dyskusja i networking

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie zgłoszenia do dnia 7  grudnia 2017  r. na  adres:

Joanna Suska
DLA Piper
joanna.suska(@)dlapiper.com
T +48 22 540 78 26

Partnerzy:

      
  

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!