Efektywne wdrożenie exit interview w organizacji

CCIFP: ul. Widok 8, Warszawa
See on map

Język :
polski

Cena : 550 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 750 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Non ouvert

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte

Odejście cenionego specjalisty to dla firmy ogromna strata. Sytuacja ta może się wiązać z poczuciem zawodu i rozczarowania po stronie pracodawcy, jednak mimo to, warto wykorzystać ten trudny moment, aby zbadać podczas exit interview motywację i powody odejścia pracownika.

>

Exit interview to spotkanie odchodz?cego z firmy z własnej woli pracownika z przedstawicielem działu HR lub managerem działu, w którym pracował pracownik.

Wprowadzenie tego typu wywiadu do standardu działań firmy świadczy o dojrzałości biznesowej organizacji, dbałości o employer branding, jednak nie jest proste. Warto poświecić należyt? uwagę temu narzędziu, bo wnioski płyn?ce ze spotkań ze zwalniaj?cymi się, często wspieraj? identyfikację problemów w organizacji i daj? impuls do wdrażania działań naprawczych.

O co więc pytać pracownika podczas exit interview, aby korzyść z tego odniosła zarówno organizacja, jak i opuszczaj?cy firmę specjalista?

Podczas warsztatu:

  • Zastanowimy jakie s? cele wdrożenia exit interview i jak je komunikować w organizacji.
  • Określimy kluczow? grupę docelow? objęt? exit interview w firmie.
  • Wypracujemy zestaw kluczowych pytań.
  • Przeanalizujemy przykładowe ankiety exit interview.
  • Doprecyzujemy rolę HR i przełożonego w spotkaniu z pracownikiem.   
  • Opowiemy jak optymalnie wykorzystać dane zebrane podczas wywiadu.

Prowadzenie: Izabela Salicka i Katarzyna W?sowska

    

Izabela Salicka. Konsultant, trener, facylitator, certyfikowany coach i mediator organizacyjny. Od 10 lat Project Manager projektów rozwojowych w MABORze. Wspiera doradczo i szkoleniowo kadrę menadżersk? w rozwoju ich kompetencji. Promotorka dialogu, wspieraj?ca organizacje we wdrażaniu standardów komunikacji nieantagonizuj?cej.

    

Katarzyna W?sowska.   Konsultant, trener, koordynator i asesor sesji AC/DC.
Od 2006 roku   specjalizuje się doradztwie organizacyjnym, wsparciu firm w definiowaniu i wdrażaniu rozwi?zań zwi?zanych z rozwojem pracowników. Prowadzi również warsztaty dla zespołów HRowych, dostarczaj?c im narzędzia do budowania efektywnego partnerstwa z biznesem.

Partner:

MABOR Sp. z o.o.

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!