Dotacje z funduszy Unii Europejskiej dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Cena :
150 PLN HT + 22 % VAT (firmy członkowskie CCIFP) oraz 400 PLN HT + 22 % VAT (firmy nieczłonkowskie).

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Prelegent: Karniol, Małecki i Wspólnicy

Karniol Małecki i Wspólnicy - międzynarodowa spółka adwokacka z udziałem wspólnika belgijskiego, firmy adwokackiej Monard-D’Hulst. Świadczy pomoc prawn? w zakresie prawa gospodarczego i cywilnego i administracyjnego, zaś szczególnie interesuj?ce doświadczenia ma w dziedzinie prawa spółek, prawa własności intelektualnej, prawa własności przemysłowej oraz nieruchomości.  
Kancelaria jest członkiem Europejskiej Grupy Firm Adwokackich pod nazw? NOMOS zrzeszaj?cej kancelarie z Belgii, Czech, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Portugalii, Wielkiej Brytanii i Włoch. Utrzymuje też kontakty zawodowe z kancelariami w Stanach Zjednoczonych

WARUNKI UCZESTNICTWA : Płatność niezbędna przed spotkaniem

1.         Koszt uczestnictwa wynosi 150 PLN HT + 22 % VAT (firmy stowarzyszone CCIFP) oraz 400 PLN HT + 22 % VAT (firmy niestowarzyszone)
Możliwe formy płatności: gotówka, karta bankowa, przelew bankowy na konto : Francuska Izba Przemysłowo–Handlowa w Polsce, BISE SA III o/W–Wa n ? 13701037-3300057-27001-1200 (z dopiskiem: 24.09.2003)
2.               W przypadku rezygnacji z udziału należy przesłać faks najpózniej na 1 dzień przed seminarium

Potwierdzenie uczestnictwa i przesłanie zgłoszenia traktujemy jako zobowi?zanie do zapłaty

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!