Dokumenty prawa spółek


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : francuski

Cena :
600 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 800 PLN pozostałe osoby.

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich tych, którzy pragną posługiwać się terminologią prawa spółek w sposób poprawny i świadomy.

 

>

Szkolenie ma na celu przegl?d i omówienie najbardziej reprezentatywnych dokumentów z zakresu prawa spółek z uwzględnieniem wiedzy na temat różnych form prawnych istniej?cych w Polsce i we Francji oraz wskazaniem najczęściej spotykanych pułapek językowych w tym obszarze.

Podczas szkolenia analizowane będ? między innymi   :

  • statut spółki,
  • odpis z KRS,
  • pełnomocnictwa,
  • protokoły z Walnego Zgromadzenia wraz z zawart? w nich nomenklatur? finansow?,
  • fragmenty umów i inne.

Praca na zajęciach prowadzona jest w oparciu o materiały źródłowe, na które składaj? się dokumenty autentyczne, ćwiczenia leksykalne, tłumaczeniowe, a także obszerny glosariusz terminów z zakresu prawa spółek, w tym również tych, których nie sposób znaleźć w słowniku.

Na zakończenie nauki uczestnicy otrzymuj? certyfikat ukończenia szkolenia.

Osoba prowadz?ca szkolenie:

Dorota Bruś –  tłumacz, wykładowca i coach biznesowy.Absolwentka Filologii Romańskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1990 roku prowadzi szkolenia w zakresie specjalistycznego języka francuskiego dla zarz?dów, wyższej kadry menedżerskiej i pracowników firm i instytucji, w tym m.in. dla: Parlamentu i Komisji   Europejskiej, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie (w ramach projektu unijnego "Małopolski Radca Prawny przed s?dami Unii Europejskiej"),     Tepis (w ramach repetytoriów dla tłumaczy przysięgłych), Lubelskiego Stowarzyszenia Tłumaczy, KPMG, Wardyński i Wspólnicy, Prywatnej Wyższej Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, Credit Agricole Bank Polska, Citroën Polska, Deloitte Polska, Dentons, Edipresse Pologne SA, Gefco Polska, Lafarge Pologne SA,        Leclerc, Noble Concierge, Bergerat Monnoyeur, Eneria Sp. z o.o., Schneider Electric. Odbyła liczne staże i szkolenia językowe we Francji w obszarze prawa, finansów, księgowości i ekonomii. Dzięki nim posiada rozległ? wiedzę dotycz?c? specjalistycznego słownictwa, jak również różnic kulturowych i kontekstu prawno-biznesowego we Francji i w Polsce. Dorota Bruś organizowała i prowadziła szkolenia z języka francuskiego specjalistycznego dla uczestników programu „Master HEC en Science de Gestion Approfondies” (MBA) w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz wykłada na UMCS w Lublinie w ramach programu „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”- język specjalistyczny. Z Francusko-Polsk? Izb? Gospodarcz? współpracuje od 2004 roku. Jest stałym metodykiem i lektorem na kursach rocznych, półrocznych, szkoleniach dla firm oraz szkoleniach jednodniowych, w takich tematach jak: francuski biznesowy, prawniczy, finansowy, kursy specjalistyczne dla tłumaczy, księgowość, prawo pracy, postepowanie przed s?dami, handel, nieruchomości, bankowość i ubezpieczenia, zamówienia publiczne. Pani Dorota jest również coachem w zakresie budowania relacji biznesowych na styku Polska – Francja.

  

Osobom, które anuluj? swój udział w szkoleniu do 3 dni przed spotkaniem, zwracane jest 100% kosztów szkolenia.  Osobom, które anuluj? swój udział później, czyli na krócej niż 3 dni przed szkoleniem, koszty nie s? zwracane.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!