Delegowanie pracowników do Francji i do Polski


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski i francuski

Cena :
260 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 520 PLN pozostałe osoby.

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Spotkanie składa się z dwóch części :

I. Delegowanie pracowników do Francji

II. Delegowanie pracowników do Polski

Dokładny program godzinowy :

10.00–10.15 – przywitanie i wstęp (Paweł Grześkowiak)

10.15–12.15 – delegowanie do Francji (Foulques de Rostolan i Lisa Cheze–Dartencet) / przez Skype'a, prowadzenie w j. francuskim

12.15–12.30 – przerwa kawowa

12.30–14.30 – delegowanie do Polski (Joanna Jasiewicz i Magdalena Kalinowska) / prowadzenie w j. polskim

Szczegółowy program seminarium :

CZĘŚĆ I - DELEGOWANIE DO FRANCJI

1. Najważniejsze fakty i liczby o delegowaniu (Francja i UE).
2. Ustawodawstwo w zakresie prawa pracy:

  •  ? formalności,
  •  ? prawa delegowanych pracowników (zwłaszcza w zakresie godzin pracy i  wynagrodzenia),
  • kontrole,
  • sankcje.

3. Ustawodawstwo w zakresie zabezpieczenia społecznego.

4. Projekty reform na szczeblu unijnym i krajowym.

CZĘŚĆ II - DELEGOWANIE DO POLSKI

1. Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług:

  •  ? pojęcie pracodawcy deleguj?cego i pracownika delegowanego,
  •  ? obowi?zki pracodawcy deleguj?cego,
  • warunki zatrudnienia pracowników delegowanych,
  • zasady odpowiedzialności w branży budowlanej i remontowej,
  • kontrola prawidłowości delegowania i możliwe sankcje.

2. Rewizja dyrektywy o delegowaniu pracowników (96/71/WE).

3. Rewizja rozporz?dzeń o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (883/2004 i 987/2009).

UWAGA   !

Na część polsk? i francusk? obowi?zuj? osobne zapisy - istnieje zatem możliwość wzięcia udziału albo w wersji francuskiej, albo w polskiej, albo w obydwu. Prosimy o zaznaczanie Państwa wyboru w polu "uwagi" w formularzu zapisu.

Cena dotyczy udziału jednej osoby w seminarium bez względu na czas, jaki przeznacz? Państwo na ten udział.

Osoby prowadz?ce :

Foulques de Rostolan - Adwokat - Partner - Paryskie biuro Gide
Lisa Chézé-Dartencet - Prawnik - Gide Paris
Paweł Grześkowiak - Adwokat - Partner – Warszawskie biuro Gide
Joanna Jasiewicz - Adwokat – Warszawskie biuro Gide
Magdalena Kalinowska - Adwokat – Warszawskie biuro Gide

Pełen opis biograficzny osób prowadz?cych do pobrania tutaj >>> CCIFP_GIDE_PL_FR _9_03_2017_Osoby prowadz?ce_Intervenants

Partner merytoryczny:

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!