Delegowanie pracowników do Francji - bezpłatne webinarium


on-line

Język : polski

Cena :
bezpłatne

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Francusko-Polska Izba Gospodarcza zaprasza do udziału w bezpłatnym webinarium poświęconym delegowaniu pracowników do Francji, skierowanym do firm polskich z sektora budowlanego i Agencji Pracy Tymczasowej.

 

>

REJESTRACJA TUTAJ >>>

Przedstawiciele CCIFP przybliż? najpierw specyfikę rynku francuskiego. Następnie, podczas godzinnej prezentacji, ekspert z firmy  Groupe ESPRO omówi główne zagadnienia zwi?zane z oddelegowaniem pracowników do Francji.

Po 60 minutach wykładu planowana jest 15-minutowa sesja pytań i odpowiedzi.

Dzięki temu webinarium staje się idealnym źródłem informacji dla firm polskich z sektora budowlanego i agencji pracy tymczasowej

W programie :

I. Dlaczego Francja? – CCIFP (czas : 10 min)

II. Delegowanie pracowników do Francji – Groupe ESPRO ( czas : 40 - 50 min)

1. Na czym polega delegowanie

 • Regulacje prawne dotycz?ce delegowania pracowników
 • Definicja pracownika delegowanego
 • Rodzaje delegowania
 • Korzyści z delegowania

2. Delegacja a oddelegowanie

3. Obowi?zki polskiego przedsiębiorcy wynikaj?ce z delegowania

 • Warunki formalne, które musi spełniać firma oddelegowuj?ca w tym m.in.: minimalny zakres ochrony określaj?cy warunki zatrudnienia, składowa płacy minimalnej zapisy jakie powinna zawierać umowa o prace, normy prawne zwi?zane z warunkami zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników w sektorze budowlanym.
 • Formalności administracyjno-prawne towarzysz?ce oddelegowaniu
 • Dostosowanie się do zasad francuskiego prawa pracy
 • Współpraca i współodpowiedzialność francuskich kontrahentów
 • Sytuacja polskiego podwykonawcy

4. Zabezpieczenie społeczne i zdrowotne pracowników delegowanych

5. Obowi?zki podatkowe polskiego przedsiębiorcy w trakcie świadczenia usług we Francji

 • Kiedy powstaje zakład podatkowy polskiej firmy we Francji?
 • Jak unikn?ć podwójnego opodatkowania firmy?
 • Opodatkowanie pracowników delegowanych - Zasada 183 dni

6. Kontrola polskiego przedsiębiorstwa w trakcie realizacji usług we Francji i uprawnione do nich jednostki czy organizacje.

III. Sesja pytań – Groupe ESPRO ( czas : 15 min)

Wygodna formuła webinarium daje możliwość uczestnictwa:

 • Bez wychodzenia z domu
 • Całkowicie nieodpłatne
 • W języku polskim
 • Interakcje z ekspertami w czasie rzeczywistym

Spotkanie poprowadz? eksperci, maj?cy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu biznesu we Francji,   specjalizuj?cy się w doradztwie dla firm polskich i agencji pracy tymczasowych   deleguj?cych pracowników do Francji.

REJESTRACJA >>>

Organizatorzy wydarzenia  :

Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP) jest zwi?zkiem pracodawców, zrzeszaj?cym obecnie ponad 450 firm z kapitałem zarówno francuskim, jak i polskim. CCIFP od 20 lat działa na rzecz pogłębiania partnerstwa polsko-francuskiego w biznesie. CCIFP współpracuje ze Zwi?zkiem Francuskich Izb Przemysłowo-Handlowych ACFCI (www.acfci.cci.fr) i działa w ramach struktur Unii Francuskich Izb Przemysłowo-Handlowych za Granica UCCIFE (www.uccife.org).

Centrum Rozwoju Biznesu pomaga firmom polskim i francuskim w pozyskiwaniu wiarygodnych partnerów biznesowych. Oprócz udzielania informacji makroekonomicznych o obu rynkach, świadczymy również usługi polegaj?ce na wyszukiwaniu partnerów zgodnie ze specyficznymi potrzebami naszych klientów.

Grupa doradcza ESPRO, świadczy specjalistyczne usługi doradztwa prawnego, podatkowego, handlowego dla firm deleguj?cych polskich pracowników do pracy we Francji. Proponujedoradztwo gospodarcze, prawne, inwestycyjne, administracyjne dla firm polskich i francuskich; doradztwo w zakresie świadczenia usług transgranicznych (delegowanie pracowników); pomoc w rejestracji spółek, filii, oddziałów, biur na terytorium obu krajów; rozwój handlowy (badania rynku, poszukiwania importerów, dystrybutorów, podwykonawców, negocjacje kontraktów); windykacja należności we Francji; franchising we Francji; komunikacja i marketing (promocja marki, udział w targach).

Kontakt  :

Joanna Bereza, joanna.bereza(@)ccifp.pl, tel 48 22  690 68 80.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!