Czwartkowy aperitif dla Prezesów i kadry zarządzającej


restauracja Concept, dom handlowy Vitkac, ul. Bracka 9

Język : polski / francuski

Cena :
bezpłatne*

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Najbliższe spotkanie odbędzie się na pi?tym pietrze domu handlowego Vitkac (ul. Bracka 9) w restauracji Concept. Rozpoczynamy od 18.30.

W każdy ostatni czwartek miesi?ca CCIFP organizuje dla wyższej kadry zarz?dzaj?cej swoich firm stowarzyszonych spotkania w wyj?tkowej formule. W zupełnie nieformalnej atmosferze, uczestnicy będ? mieli okazję swobodnie porozmawiać i nawi?zać nowe znajomości. Zachęcamy do przyprowadzenia Państwa partnerów biznesowych, współpracowników, kluczowych klientów. W trakcie spotkania nie chcemy koncentrować się tylko na biznesie, gdyż najważniejsze to stworzenie dobrej i przyjaznej atmosfery ułatwiaj?cej nawi?zywanie nowych znajomości.

Udział w wydarzeniu nie wymaga wcześniejszych zapisów. Co miesi?c CCIFP zaproponuje atrakcyjne miejsce spotkania.

*Wstęp jest bezpłatny, natomiast każdy z uczestników pokrywa koszty własnej konsumpcji.

Wszelkie pomysły i sugestie z Państwa strony dotycz?ce miejsca dla tych nowych spotkań s? mile widziane.

Serdecznie zapraszamy!

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin