Czerwcowe Rendez-Vous Biznesu w formule Speed Business Meeting


Novotel Warszawa Centrum, ul. Marszałkowska 94/98

Język : polski / angielski

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

PROSIMY O ZAPISY PRZEZ SPECJALNY FORMULARZ :

Formularz_5_02 06_Speed Business_Meeting_>>>

Unikalna forma Speed Business Meeting pozwala na zapoznanie się z przedstawicielami wybranych przez siebie branż oraz zaprezentowanie własnej działalności. Rozmówcy podzieleni zostan? na grupy utworzone na podstawie wypełnionego wcześniej formularza zgłoszeniowego. Po przybyciu na spotkanie każdy z uczestników otrzyma indywidualny harmonogram rozmów. Organizatorzy nie gwarantuj? jednakże spotkania z firmami z każdej z branż, które uczestnik zaznaczył na formularzu zgłoszeniowym.

Uczestnicy zostan? podzieleni na maks. 10-osobowe grupy. W każdej grupie dany uczestnik będzie dysponował około 2 minutami na to, by przedstawić się pozostałym rozmówcom. Po upływie około 20 minut i wymianie wizytówek, każdy z uczestników przejdzie do kolejnej grupy, zgodnie z przedstawionym na wstępie indywidualnym harmonogramem. Ilość grup, w których uczestnik będzie mógł przedstawić własn? firmę uzależniona będzie od ilości zgłoszeń.

Warunki_udziału_5_02.06_Speed_Business_Meeting_>>>

Formularz_5_02 06_Speed Business_Meeting_>>>

Udział w wydarzeniu wymaga uprzedniego zapisu (maks. 1 osoby z firmy), jest bezpłatny dla firm stowarzyszonych. Dla firm nie będ?cych członkami CCIFP i/lub SPCC koszt udziału w wydarzeniu wynosi 200 PLN + 23% VAT za osobę (płatny przed wydarzeniem).

Prosimy o potwierdzenie obecności najpóźniej do dnia 26.05. 2015 r. wysyłaj?c formularz mailem na adres ccifp@ccifp.pl lub faksem (22) 696 75 90.

PARTNER:

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!