Cykl szkoleń dla tłumaczy języka francuskiego


CCIFP, Mokotowska 19, Warszawa

Cena :
550 PLN (firmy stowarzyszone CCIFP) oraz 750 PLN (firmy nie-stowarzyszone) - jeden moduł

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

  Szkolenia przeznaczone s? dla tłumaczy, tłumaczy przysięgłych, przyszłych tłumaczy przysięgłych, prawników, wszystkich osób zainteresowanych przekładem prawniczym i s?dowym.


Cykl obejmuje 3 jednodniowe szkolenia po 8 jednostek x 45’ każde.

Tematyka szkoleń:

I. Akt notarialny i jego specyfika. Terminologia umów m.in. umowa kupna-sprzedaży, umowa najmu, umowa zastawu. Pełnomocnictwa: ogólne, substytucyjne i inne - 11.04.2008

II. Przekład dokumentów s?dowych: pisma i orzeczenia s?dowe, pisma procesowe. Terminologia ( z uwzględnieniem francuskiego i polskiego porz?dku prawnego), tłumaczenie dokumentów na język polski i francuski.
m.in. pisma procesowe: pozwy, wnioski, pełnomocnictwa procesowe, pisma w toku postępowania; orzeczenia s?dowe - 09.05.2008

III. Przekład dokumentów z zakresu prawa spółek ( z uwzględnieniem wiedzy na temat form prawnych przedsiębiorstw istniej?cych w Polsce i we Francji): m.in. umowa spółki, wyci?g z KRS, protokół z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, umowa o zarz?dzanie i inne - 13.06.2008

Celem cyklu szkoleń jest :

- nabycie praktycznych umiejętności w zakresie przekładu prawniczego i s?dowego
-   poznanie pułapek oraz trudności właściwych dla tego rodzaju przekładu
-   zdolność właściwego zastosowania   terminów prawniczych
- zapoznanie się z szerszym kontekstem polskiej i francuskiej rzeczywistości prawnej, warunkuj?cych powstanie w/w dokumentów.

Każdy z uczestników otrzymuje materiały szkoleniowe wraz z odpowiedni? terminologi?.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!