BHP w praktyce


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
260 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 520 PLN pozostałe osoby.

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Osoby prowadz?ce:

Mieczysław Jankowski
Ekspert BHP certyfikowany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy; założyciel firmy Centrum Kształcenia Mieczysław Jankowski

Mieczysław Jankowski – ekspert ds. bhp, od 20 lat prowadzi firmę zwi?zan? z bezpieczeństwem i higien? pracy. Od 2006 roku jest członkiem Sieci Ekspertów certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Prowadzi liczne szkolenia z zakresu prawa pracy, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a także zajmuje się profesjonaln? ocen? ryzyka zawodowego w zakładach pracy oraz profesjonalnym doradztwem w zakresie prawa pracy, bhp i ppoż.


Justyna Pergałowska
Dyrektor w firmie Centrum Kształcenia Mieczysław Jankowski

Justyna Pergałowska – prawnik z wykształcenia. Absolwentka Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, od 2015 roku członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Zdobywała doświadczenie, współpracuj?c z licznymi kancelariami oraz spółkami. Zajmuje się bież?cym doradztwem z zakresu prawa pracy.  

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!