Bezpieczeństwo danych w biznesie

CCIFP, Plac Trzech Krzyży 18, Warszawa
See on map

Cena : 150 + 22% VAT - firmy stowarzyszone 400 + 22% VAT - firmy niestowarzyszone

Passé

L'événement est terminé.

>

Prelegent: A. P. N. Promise

W czasach globalnego dostępu do informacji, oraz szybkiej i uniwersalnej wymiany danych istotnym elementem jest zapewnienie bezpieczeństwa przysyłanych danych. Szybkość przesłania informacji oraz ich poufność niejednokrotnie ma wpływ na rodzaj zawieranych transakcji. Producenci oprogramowania oferuj? wiele zaawansowanych technologii zabezpieczania danych biznesowych. Seminarium zaprezentuje niektóre z technologii wbudowanych w posiadane już przez użytkowników oprogramowanie, a także przedstawi najnowsze produkty służ?ce do bezpiecznej pracy grupowej i wymiany informacji.

1.  Bezpieczeństwo danych w sieciach korporacyjnych.
- Zabezpieczanie dostępu do danych z sieci lokalnej oraz z Internetu
- Bezpieczny i uniwersalny dostęp do danych

2.  Zabezpieczenie dokumentów z użyciem IRM
- Nowoczesne zabezpieczanie dostępu do dokumentów lub   niektórych jego części
- Zabezpieczanie przed przesłaniem dalej, drukowaniem, zapisaniem
- Zabezpieczanie dokumentów nie tylko dla współpracowników

3.  Zabezpieczanie dokumentów wysyłanych poczt? elektroniczn?
- Podpisywanie wysyłanych elementów
- Szyfrowanie korespondencji

4.  Bezpieczny dostęp do dokumentów za pomoc? portalu intranetowego SharePoint
- Najnowszy produkt Microsoft do bezpiecznego współdzielenia   danych biznesowych w sieciach korporacyjnych oraz między kontrahentami.

5.  Mechanizmy zabezpieczania dokumentów wbudowane w system operacyjny MS Windows XP - ustawianie uprawnień systemowych, zabezpieczanie plików, szyfrowanie dokumentów.

A. P. N. Promise jest dystrybutorem produktów informatycznych dla firm i klientów indywidualnych. W ofercie posiadamy m.in.: oprogramowania, bogaty asortyment sprzętu komputerowego, drukarki, urz?dzenia peryferyjne, osprzęt sieciowy, czy gry. Wszystkie produkty pochodz? od czołowych producentów światowych, takich jak: Microsoft, Corel, Adobe, Symantec, HP i innych.
Firmom, które pragn? mieć przewagę wobec konkurencji, firma oferuje usługę serwisow?. W jej ramach oferuje kompleksowe rozwi?zania informatyczne, obejmuj?ce, m.in.: projektowanie oraz instalację sieci, zabezpieczenia infrastruktury i danych, stał? opiekę serwisow?, audyt legalności oprogramowania oraz dostęp do sprzętu zastępczego w razie awarii.
Ponadto A. P. N. Promise prowadzi działalność wydawnicz?, ściśle zwi?zan? z informatyk?. Jest wył?cznym dystrybutorem literatury Microsoft Press w Polsce!


WARUNKI UCZESTNICTWA : Płatność niezbędna przed spotkaniem
1.         Koszt uczestnictwa wynosi 150 PLN HT + 22 % VAT (firmy stowarzyszone CCIFP) oraz 400 PLN HT + 22 % VAT (firmy niestowarzyszone). Możliwe formy płatności: gotówka, karta bankowa, przelew bankowy na konto : Francuska Izba Przemysłowo–Handlowa w Polsce, BISE SA III o/W–Wa n ? 05 1370 1037 0000 1706 4017 2003 (z dopiskiem: 24.03.2004)
2.               W przypadku rezygnacji z udziału należy przesłać faks najpózniej na 1 dzień przed seminarium

Potwierdzenie uczestnictwa   traktujemy jako zobowi?zanie do zapłaty .

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!