Autentyczne przywództwo w świecie VUCA


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
550 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 750 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Warsztat dla dyrektorów HR i managerów działów

 

>

Kiedy świat rzeczywiście zmienia się tak szybko, masz dylemat – jak stosować techniki które znasz wobec nowych wyzwań, czy nowych pokoleń? Pojęcie VUCA to skrót od Volatility (zmienność, ulotność), Uncertainty (niepewność), Complexity (złożoność) oraz Ambiguity (niejednoznaczność). Opisuje ono świat szybkich i niejednoznacznych zmian oraz otoczenie biznesowe w jakim dziś działamy. By być autentycznym przywódc? w dzisiejszym świecie VUCA warto poszukać nowych metod angażowania i motywowania swoich zespołów. Ten warsztat składa się z kompilacji technik i metod, które możesz zastosować już od jutra.

Dla kogo jest to szkolenie ? Dyrektorzy HR, dyrektorzy personalni ale również szefowie sprzedaży, osoby zarz?dzaj?ce projektami szkoleniowymi i rozwojowymi. Wszyscy, którzy zarz?dzaj? polityk? personaln? i rozwojem pracowników. Krótko – warsztat dla tych, którzy chc? być autentycznymi liderami w swoich organizacjach w szybko zmieniaj?cym się świecie.

Program :

  1. Czym jest świat VUCA - jak sobie z nim radzić w obszarach HR?
  2. Manager w strukturze – wyzwania XXI wieku – cechy autentycznego lidera.
  3. Autorytet formalny i nieformalny – jak budować?
  4. Podręcznik zarz?dzania według Russella Crowe.
  5. Techniki wzmacniania pozytywnego.
  6. Feedback – motywuj?ca rola informacji zwrotnej w kontakcie z pracownikiem – zasady efektywnego udzielania informacji zwrotnej.
  7. Mikrozmiany - technika obszarowa i 5-10-15.
  8. Jak angażować siebie i innych, jak motywować autentycznie?
  9. Jak budować własn? proaktywność - casy Matta Sakaguchi, Dana Arielego i Hansa Uwe Koehlera.

Na zakończenie Uczestnicy otrzymaj? podręcznik "Psychologia Zmiany" zawieraj?cy 150   technik managerskich.

Osoba prowadz?ca :

Marek Skała - mówca inspiracyjny i motywacyjny, trener warsztatowy, coach, mentor, właściciel Instytutu Szkoleń MEGALIT.
Właściciel firmy szkoleniowej MEGALIT – Instytut Szkoleń, Najlepszej Firmy Szkoleniowej 2014. Od 25 lat prowadzi projekty szkoleniowe i rozwojowe dla największych polskich i światowych koncernów. Moderator warsztatów strategicznych. Osobowość Roku 2015 miesięcznika Osobowości i Sukcesy. Współzałożyciel Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców. Członkostwo w ICF, ASTAD oraz International Federation of Journalists.

Autor ksi?żek i dziennikarz – publicysta, napisał kilkaset tekstów z zakresu biznesu. Kilka ksi?żęk, w tym dwa bestsellery „Psychologia Zmiany – rzecz dla wściekniętych” i „Manipulacja Odczarowana”. Nagrody: Ostre Pióro BCC, Proton 2012 dla najlepszego edukatora w branży PR. Prowadzi gościnnie wykłady z PR i HR na kilku uczelniach w kraju.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!