Webinar  •  COVID-19  •  Webinar

Aktualne ryzyka odpowiedzialności osobistej kadry zarządzającej - bieżące problemy w działalności spółek

Język :
polski

Cena : Webinarium dla reprezentantów firm stowarzyszonych w CCIFP.

Passé

L'événement est terminé.

Wydarzenie nie jest dedykowane przedstawicielom firm doradczych oraz kancelarii prawnych. Dziękujemy za zrozumienie.

Rok 2020 jest dla przedsiębiorców rokiem niespotykanych dotychczas wyzwań ekonomicznych i organizacyjnych. W obliczu braku jakiejkolwiek praktyki i nie zawsze jasnych w zaistniałej sytuacji przepisów prawa, podejmowane decyzje gospodarcze obciążone są nie tylko dużym ryzykiem finansowym, prawnym i reputacyjnym dla spółki. Obserwowane i zapowiadane w ostatnich miesiącach działania organów administracji skarbowej, Prezesa UOKiK i innych organów administracji wskazują, że jako bardzo realne należy także traktować ryzyko egzekwowania osobistej odpowiedzialności osób zarządzających przedsiębiorstwem za stwierdzone nieprawidłowości.

Zapraszamy na webinarium, w którym eksperci prawnej praktyki KPMG w Polsce omówią poniższe tematy oraz podzielą się swoim doświadczeniem, jakie działania i rozwiązania wdrożone w przedsiębiorstwie mogą najlepiej ograniczyć wynikające z nich ryzyka:

  1. Najważniejsze obszary ryzyka odpowiedzialności osobistej kadry zarządzającej w związku ze skorzystaniem przez spółkę z instrumentów pomocy na łagodzenie skutków pandemii COVID-19 w świetle obserwowanych kierunków działań organów państwowych – odpowiedzialność karna, skarbowa i cywilna.
  2. RODO w HR w dobie COVID. Problemy praktyczne w związku z pandemią z uwzględnieniem odpowiedzialności spółki i członków zarządu.
  3. Osobista odpowiedzialność osób pełniących funkcje kierownicze w postępowaniach prowadzonych przez Prezesa UOKiK.
  4. Środki ograniczania ryzyka odpowiedzialności osobistej kadry zarządzającej.

Partner merytoryczny

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!