30.03 Jak budować zaangażowanie i odpowiedzialność pracowników w osiąganie celów firmy?


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Cena :
800 PLN netto - pracownicy firm stowarzyszonych w CCIFP, 1 100 PLN netto - pozostałe osoby

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Wielu menadżerów analizuj?c swoj? sytuację odkrywa, że z punktu widzenia realnych przesłanek rynkowych: popyt na produkt, opinia o firmie, wskaźniki ekonomiczne, firma dla której pracuj? powinna być w gronie potentatów. A jednak tak nie jest.

Co w takim razie się dzieje i jaka jest tego przyczyna? Po głębszej analizie dochodz? do wniosku, że ich pracownicy nie wykazuj? żadnego lub zbyt małe zaangażowanie i nie chc? brać na siebie odpowiedzialności za wyniki działu, czy firmy. Jak to zmienić?

Dlaczego warto uczestniczyć?

W trakcie szkolenia przeanalizujemy model, który pomoże spojrzeć kompleksowo na organizację i wskaże, jakie elementy s? niezbędne, aby naszym pracownikom „chciało się chcieć”. Poprzez ćwiczenia praktyczne pokażemy również, w jaki sposób poprzez swoje postawy i zachowania, menadżerowie mog? pobudzić i zwiększyć zaangażowanie podlegaj?cych im pracowników.

Do udziału zapraszamy:

Szefów firm, zespołów, kierowników i menadżerów oraz wszystkich zainteresowanych przeanalizowaniem swojego podejścia do rozwoju firmy i ludzi, popraw? ich zaangażowania w osi?ganie celów biznesowych firmy.

Program szkolenia:

  1. Model HCD (Human Capital Development), – co jest potrzebne każdemu z nas, by zaangażować się w działanie?
  2. Dlaczego tak trudno jest przekonać innych do naszego zdania? Podstawy komunikacji interpersonalnej.
  3. Czym naprawdę jest delegowanie i dlaczego warto go używać?
  4. W jaki sposób przekazywać nawet trudne decyzje, by nie spowodować demotywacji?
  5. Jak formułować cele, by były one jasne dla wszystkich zainteresowanych?
  6. W jaki sposób udzielać informację zwrotn?, by była ona zachęt? do działania?
  7. W jaki sposób podsumować z pracownikiem wykonanie projektu lub okres pracy, by zwiększyć jego zaangażowanie?

Szkolenie poprowadzi:Magdalena Górna

Senior Konsultant w firmie Krauthammer (ConsultancyBasedCoaching and Training Company) od lat pięciu zajmuj?c? się pomoc? dla organizacji chc?cych zwiększyć swoj? efektywność biznesow? poprzez doskonalenie kompetencji (handlowych i menadżerskich).

Partner merytoryczny:-----------------------------------------------------------------------------------------

Szkolenie odbędzie się w języku polskim, w siedzibie CCIFP. W cenę wliczone s? przerwy kawowe,  lunch oraz materiały.

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

Wysyłaj?c maila na adres anna.silska@ccifp.pl z podaniem danych uczestnika (imię, nazwisko, stanowisko, mail, telefon) i firmy (adres, NIP).

Regulamin zapisu na szkolenie >>>>JAKI JEST KOSZT?800 PLN netto - pracownicy firm stowarzyszonych w CCIFP1 100 PLN netto - pozostałe osobyZapraszamy do udziału w pozostałych szkoleniach z cyklu:Więcej informacji o cyklu >>>  

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!