28.05 Klub dyrektorów finansowo-administracyjnych


CCIFP, Widok 8, Warszawa

Cena :
bezpłatne, zarezerwowane wyłącznie dla dyr. finansowych i administracyjnych firm stowarzyszonych w CCIFP

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Ryzyko walutowe i kursowe w przedsiębiorstwie – jak nimi zarz?dzać?

 

Celem spotkania jest przedstawienie najistotniejszych kwestii zwi?zanych z zarz?dzaniem ryzykiem walutowym i sposobami ograniczania ryzyka kursowego w przedsiębiorstwie. W sposób syntetyczny omówione zostan? metody i instrumenty zabezpieczania firmy przed tym ryzykiem. Zwrócimy uwagę na newralgiczne kwestie zwi?zane ograniczaniem negatywnych skutków zmienności rynku walutowego.

 

DATA:                            pi?tek, 28 maja 2010, godz. 8:30 – 10:00

MIEJSCE:                  CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

 

Poruszymy kwestie następuj?ce  :

 ?                 Jak zarz?dzać ryzykiem walutowym?

 ?                 Metody zarz?dzania ryzykiem walutowym

 ?                 Instrumenty zabezpieczaj?ce wahania kursowe

 ?                 Praktyczne rozwi?zania

 

Spotkanie w języku angielskim poprowadzi:

Dariusz Korzeniewski, Director Interest Rates & Foreign Derivatives


http://www.sg.pl/  

 

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 26 maja 2010.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Celem spotkań klubu DAF jest umożliwienie wymiany praktycznych informacji z zakresu finansowo-księgowego pomiędzy dyrektorami finansowymi i administracyjnymi firm stowarzyszonych w CCIFP.

Spotkania przyjmuj? często kształt nieformalnej dyskusji i maj? na celu integrację osób pracuj?cych na podobnych stanowiskach w firmach. Uczestnictwo jest bezpłatne. Ilość miejsc ograniczona.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!