28.03 Warsztaty z raportowania CSR

CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
See on map

Cena : 200 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Passé

L'événement est terminé.

>

Komisja Europejska w komunikacie opublikowanym w październiku 2011 roku przedstawiła now? definicję CSR, która mówi, że „CSR jest to odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo”. Wśród głównych celów Komisji jest przedstawienie wniosku legislacyjnego w sprawie przejrzystości informacji społecznych i środowiskowych dostarczanych przez przedsiębiorstwa we wszystkich sektorach.

Natomiast w dokumencie rz?dowego Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw zatytułowanym „Rekomendacje w zakresie wdrażania założeń koncepcji Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw w Polsce” z 23 maja 2011 roku zwrócona została uwaga na konieczność zwiększenia poziomu ujawniania danych ESG.

We Francji Ustawa o nowych regulacjach gospodarczych (fr. La loi relative aux nouvelles régulations économiques) z 2001 roku, nałożyła na firmy obowi?zek raportowania wpływu środowiskowego i społecznego. Jej zakres rozszerzaj? ustawy Grenelle 1 (2009) i Grenelle 2 (2010), które zobowi?zuj? firmy zatrudniaj?ce powyżej 500 pracowników do opracowywania raportu społeczno-środowiskowego. Podczas seminarium zaprezentujemy najnowsze rozwi?zania oraz trendy w zakresie raportowania danych pozafinansowych.

Artykuł >>>>

Dlaczego warto uczestniczyć?Celem spotkania jest zaprezentowanie najnowszych zmian legislacyjnych oraz trendów rynkowych w zakresie raportowania danych pozafinansowych a także praktyczne przybliżenie najważniejszych narzędzi raportowania CSR w trakcie warsztatu.

Omówimy:

  • regulacje w zakresie CSR w Unii Europejskiej;
  • działania polskiej administracji dotycz?ce kwestii raportowania danych pozafinansowych;
  • korzyści wynikaj?ce z wdrożenia raportowania CSR dla firmy
  • znaczenie danych pozafinansowych dla banków i inwestorów
  • najważniejsze narzędzia do raportowania CSR
  • sposoby budowania procesu raportowania wewn?trz organizacji
  • sposoby doboru wartościowych dla rynku danych pozafinansowych
  • możliwości komunikacji danych pozafinansowych

Warsztaty skierowane s? do:Osób odpowiedzialnych za raportowanie danych pozafinansowych wewn?trz i na zewn?trz firmy, pracowników działów komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz osób odpowiedzialnych za relacje inwestorskie.

W programie:Spotkanie podzielone będzie na dwie części:

1. Prezentacja najważniejszych regulacji oraz trendów rynkowych w zakresie raportowania CSR2. Warsztat z wdrożenia procesu raportowania oraz komunikacji danych pozafinansowychPartner merytoryczny:

Warsztaty poprowadzi:

Robert SrokaSzef Projektów CSR w Accreo Taxand oraz Ekspert ds. CSR Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Jest członkiem rz?dowego Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, przewodniczy Grupie Roboczej ds. Odpowiedzialnych Inwestycji w ramach Zespołu. Wcześniej pracował jako Kierownik ds. CSR w Grupie Żywiec oraz w Parlamencie Europejskim.

Specjalizuje się w budowaniu i wdrażaniu strategii odpowiedzialnego biznesu oraz kodeksach etycznych. Jest współautorem raportu analizuj?cego poziom ujawniania danych pozafinansowych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa dla Ministerstwa Gospodarki. Absolwent etyki i dziennikarstwa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zagadnienia zwi?zane z CSR pogłębiał również na Katholieke Universiteit Leuven w Belgii. Wykładowca CSR oraz etyki biznesu.------------------------------------------------------------------------------------------------Prosimy o dokonanie płatności przed seminarium po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podaj?c w tytule przelewu termin seminarium oraz nazwisko uczestnika.  

Seminarium odbędzie się w języku polskim. Ze względu na komfort uczestników, tłumaczenie na język francuski zapewniamy maksymalnie dla 3 osób. Cena obejmuje uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe.

Warunki płatności i uczestnictwa w seminarium >>>  

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!