27.01 Klub handlowca


CCIFP, Widok 8, Warszawa

Cena :
bezpłatne, zarezerwowane dla firm stowarzyszonych w CCIFP (max. 2 osoby z firmy)

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Znaczenie budowania relacji w sprzedaży

Celem spotkania będzie wymiana doświadczeń między uczestnikami i próba wspólnej odpowiedzi na pytania zwi?zane z rol? budowania relacji z klientami, w oparciu o przykłady "z życia wzięte", wiedzę i doświadczenie prowadz?cego  oraz uczestników.

DATA:                 czwartek, 27 stycznia 2011
MIEJSCE:         CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Odpowiemy sobie na następuj?ce pytania:

•  Siła pierwszego wrażenia - jak rozpocz?ć rozmowę?
•  Siła ciszy - mówić czy pytać?
•  Jak zwracać się do Klienta: "Pan"/"Ty"?
•  Czy istnieje "najlepszy produkt"? W  jaki sposób zaprezentować ofertę?
•  Jakie słowa maj?   kluczowe znaczenie w sprzedaży, które z nich buduj? relację?
•  Sprzedałeś....i co dalej? Jak dalej budować relacje?


Spotkanie poprowadzi Jacek Maliński, trener z wieloletnim doświadczeniem w zakresie sprzedaży. Nota biograficzna >>>


Partner merytoryczny:

http://www.bogaczlawendowski.pl
  

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do wtorku 25 stycznia 2011 na adres anna.silska@ccifp.pl

------------------------------------------------------------------------------------------------

Celem klubu handlowca jest umożliwienie wymiany kontaktów i doświadczeń zawodowych dla osób zajmuj?cych się business developmentem oraz osób pracuj?cych w działach sprzedaży w firmach. Spotkania te s? zaproszeniem do nieformalnej dyskusji na zaproponowany temat.

Spotkanie odbędzie się w języku polskim. Uczestnictwo jest bezpłatne, zarezerwowane dla firm stowarzyszonych w CCIFP (max. 2 osoby z firmy). Ilość miejsc ograniczona.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!