26.11 Francuski język Unii Europejskiej - szkolenie dla tłumaczy jęz. francuskiego

CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
See on map

Cena : 550 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 750 PLN pozostałe osoby. Zniżka przy zapisie na cykl 4 modułów z góry: 2 000 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 2 800 PLN pozostałe osoby

Passé

L'événement est terminé.

>


Drugi moduł z cyklu intensywnych, jednodniowych szkoleń z francuskiego języka specjalistycznego dla tłumaczy.  

 

Do kogo skierowane jest szkolenie ?

 

Zapraszamy tłumaczy języka francuskiego, tłumaczy przysięgłych, przyszłych tłumaczy przysięgłych, prawników, wszystkie osoby zainteresowane przekładem prawniczym i s?dowym.

 

W programie :

 

Język Unii Europejskiej na przykładzie zamówień i procedur przetargowych i zwi?zanych z nimi dokumentów, takich jak :

 

 ?                   ogłoszenia o przetargach

 ?                   zaproszenia do negocjacji

 ?                   formularze zamówień

 ?                   umowy ramowe

 ?                   umowy o świadczenie usług

 

Zwracamy uwagę na charakterystyczne słownictwo, także przetargowe.

 

Cykl szkoleń obejmuje cztery moduły tematyczne, w których uczestniczyć można również niezależnie:  

1.             Akt notarialny

2.             Francuski język Unii Europejskiej

3.             Przekład dokumentów s?dowych

4.             Przekład dokumentów z zakresu prawa spółek  


UWAGA:

Oferujemy zniżkę przy zapisie na wszystkie moduły

--------------------------------------------------------------------------------------

    

  

Praca na zajęciach prowadzona jest w oparciu o skrypt zawieraj?cy materiały źródłowe, dokumenty maj?ce powszechne zastosowanie w biznesie, ćwiczenia oraz słowniki terminologii.

Na zakończenie nauki uczestnicy otrzymuj? certyfikat ukończenia szkolenia.

Lektor >>>  

Warunki uczestnictwa i płatności >>>

Inne  kursy i szkolenia językowe  >>>

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!