26.06 Klub MŚP


CCIFP, Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
bezpłatne, zarezerwowane dla firm stowarzyszonych

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Jak pozyskać środki unijne na wdrożenie wynalazku w działalności gospodarczej?

 

>

Przedsiębiorstwa, które opracowały nowatorskie rozwi?zania technologiczne czy produktowe, lecz np. z powodu braku środków do tej pory nie zdecydowały się na ich zastosowanie w prowadzonej działalności, maj? teraz szansę na ich wdrożenie.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości niebawem prowadzić będzie nabór wniosków na projekty inwestycyjne zwi?zane z pierwszym wdrożeniem wynalazku w działalności przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym, w trakcie którego powiemy:

  • Jakie s? reguły udzielania wparcia?
  • W jaki sposób pozyskać dostępne środki?
  • Na co zwrócić uwagę startuj?c w konkursie?
  • Jakie s? kryteria dostępu, oceny, przygotowania dokumentacji i zał?czników?
  • Ocena szans na otrzymanie wsparcia.
  • Etapy procesu oceny dokumentacji.

Spotkanie poprowadz?:

Bogusława Mazurek
Menedżer, w Accreo Taxand pracuje od stycznia 2006 r. Specjalizuje się w pozyskiwaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorstw na wsparcie nowych inwestycji, działalności szkoleniowej oraz badawczo-rozwojowej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Dziale Doradztwa Europejskiego w Ernst & Young, gdzie zajmowała się realizacj? projektów zwi?zanych z wykorzystaniem funduszy strukturalnych oraz pomocy państwa. Prowadziła wiele spotkań, szkoleń oraz warsztatów dla klientów biznesowych. Jest autork? artykułów, publikacji, raportów z zakresu krajowych i unijnych środków pomocowych, m.in. w Harvard Business Review, Rzeczpospolitej, Pulsie Biznesu oraz C.H. Beck.

Anna Zaleska
Senior Consultant, w Accreo Taxand pracuje od sierpnia 2007 r. Specjalizuje się w pozyskiwaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorstw na realizację nowych inwestycji, projektów badawczo-rozwojowych, projektów zwi?zanych z utworzeniem centrów usług nowoczesnych oraz projektów informacyjno-promocyjnych. Posiada szerokie doświadczenie w rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków publicznych. Jest autork? raportów, artykułów o tematyce zwi?zanej z procesem pozyskiwania wsparcia finansowego ze środków pomocy publicznej, a także procesem rozliczania dofinansowanych projektów m.in. dla Rzeczpospolitej, Funduszy Europejskich i miesięcznika Forbes.

Partner merytoryczny:


  

Doświadczenie Accreo Taxand zostało wielokrotnie docenione, m.in. przez prestiżowy miesięcznik FORBES, który uznał Accreo Taxand za najskuteczniejszego doradcę unijnego przy pozyskiwaniu dotacji dla firm – dwukrotnie w 2009 i 2010 roku.

Serdecznie zapraszamy!

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!