24.09 Klub dyrektorów finansowo-administracyjnych


CCIFP, Widok 8, Warszawa

Cena :
bezpłatne, zarezerwowane wyłącznie dla dyr. finansowych i administracyjnych firm stowarzyszonych w CCIFP

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Umowy cash-poolingu w praktyce

 

Celem spotkania jest przedstawienie  najistotniejszych kwestii zwi?zanych z umowami cash-poolingu. Przedstawione zostan? praktyczne przykłady wdrożonych schematów cash-poolingowych, z naciskiem na trudności wynikaj?ce z różnorodnych potrzeb i rozwi?zań biznesowych firm.

 

Zaproszeni przez nas eksperci omówi? kwestie prawne i podatkowe dotycz?ce umów cash-poolingu (m.in. podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od towarów i usług, podatek od czynności cywilnoprawnych).

 

DATA:                             pi?tek, 24 września 2010, godz. 08:30 – 10:30

MIEJSCE:                   CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa  


Spotkanie w języku angielskim poprowadz?:

 ?               Marta Karmińska – radca prawny i doradca podatkowy w kancelarii Gide Loyrette Nouel

 ?               Ewa Opalińska i Maciej Grela – doradcy podatkowi w kancelarii Gide Loyrette Nouel  

 ?               Anna Maj -  Senior Trade Finance & Cash Management Officer, Credit Agricole Corporate and Investment Bank S.A.

Partnerzy spotkania:

                              

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 20 września 2010.

Zapraszamy do dyskusji!

------------------------------------------------------------------------------------------------

Celem spotkań klubu DAF jest umożliwienie wymiany praktycznych informacji z zakresu finansowo-księgowego pomiędzy dyrektorami finansowymi i administracyjnymi firm stowarzyszonych w CCIFP.

Spotkania przyjmuj? kształt nieformalnej dyskusji i maj? na celu integrację osób pracuj?cych na podobnych stanowiskach w firmach. Uczestnictwo jest bezpłatne. Ilość miejsc ograniczona.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!