18.11 Budowanie wizerunku menadżera

CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
See on map

Cena : 750 PLN netto - pracownicy firm stowarzyszonych w CCIFP, 1 000 PLN netto - pozostałe osoby

Passé

L'événement est terminé.

>

 

W jaki sposób budować spójny wizerunek profesjonalisty? Jak zachowywać się, jak mówić i prezentować, aby pracownicy pod?żali za nami? Czy o sukcesie menadżera świadczy wył?cznie jego przygotowanie merytoryczne i kompetencje? W jakim stopniu decyduje o tym umiejętność prezentacji, prezentowania i budowania wizerunku?

 

Dlaczego warto uczestniczyć?

 

W trakcie szkolenia omówimy zasady przeprowadzania profesjonalnych wyst?pień. Uczestnicy poznaj? reguły budowania pozytywnych interakcji z odbiorcami. Przećwiczymy techniki z zakresu dynamiki przeprowadzania wyst?pień, podnoszenia efektywności prezentacji i unikania błędów w komunikowaniu się w trakcie prezentacji.

 

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:

 

 ?                 Pewność siebie w sytuacjach ekspozycji zawodowej

 ?                 Stosowanie technik autoprezentacyjnych w trakcie prowadzenia wyst?pień i spotkań

 ?                 Wypracowanie nowych sposobów zachowania i rozwi?zywania problemów

 ?                 Kreowanie własnego wizerunku oraz zwiększenie skuteczności osobistej menadżera

 

Do kogo skierowane jest szkolenie?

 

Szkolenie jest kierowane do szefów, kierowników, managerów, którzy w swojej pracy prowadz? spotkania ze współpracownikami, informuj? o celach biznesowych, maj? za zadanie zbudować spójny i wiarygodny przekaz na temat celów firmy i zadań dla pracowników. Zapraszamy osoby zainteresowane rozwinięciem swoich kompetencji w zakresie wyst?pień, prezentacji i technik budowania wizerunku.

 

W programie:

 

1.           Przygotowanie prezentacji kluczem do sukcesu

 

 ?                   Poznanie audytorium - do kogo mówimy?

 ?                   Przygotowanie miejsca wyst?pienia

 ?                   Konstrukcja prezentacji lub wyst?pienia  

 ?                   Praca z narzędziami prezentacji i różnicowanie ich w zależności od celu

 

2.           Pierwsze wrażenie, czyli jak wygl?damy i jak jesteśmy postrzegani?

 

 ?                   Postawa ciała i dystans fizyczny

 ?                   Gestykulacja, mimika twarzy, kontakt wzrokowy, tempo i rytm wypowiedzi

 ?                   Postrzeganie przez audytorium

 ?                   Elementarne zadania aktorskie

 ?                   Tempo i rytm wypowiedzi

 

3.           Prowadzenie wyst?pienia

 

 ?                   Pozyskiwanie uwagi odbiorców i budowanie potencjału reakcji odbiorców

 ?                   Punkty kluczowe wypowiedzi

 ?                   Wykorzystanie przestrzeni w zakresie efektywnej prezentacji

 ?                   Techniki zwiększania interakcji z odbiorcami i formy przekazu treści

 ?                   Akcentowanie elementów istotnych dla prezentacji

 ?                   Pozytywne puenty końcowe w wypowiedzi podkreślaj?ce efekt dla odbiorców

 


Szkolenie poprowadzi:

 

Robert Milczarek

 

Manager, trener biznesu, psycholog. Absolwent Psychologii Doradztwa Zawodowego i Organizacji Uniwersytetu Łódzkiego. Jest doświadczonym specjalist? w projektowaniu i zarz?dzaniu projektami HR oraz w sprzedaży i zarz?dzaniu sprzedaż? produktów, usług w HR i szkoleń. Doświadczenie zdobył pracuj?c w sektorze bankowym oraz zarz?dzaj?c zespołami projektowymi w agencjach doradztwa personalnego. Projektuje i realizuje szkolenia w zakresie: wykorzystania nowoczesnej psychologii, wpływu społecznego i NLP w sprzedaży, zarz?dzaniu zespołami, intermentoringu w różnorodnym zespole pracy, komunikacji, asertywności, negocjacjach, obsługi Klienta, motywacji, zarz?dzania konfliktem, typologii osobowości w biznesie oraz wywieraniu wpływu i autoprezentacji. Ekspert w dziedzinie zarz?dzania ludźmi – publikacje w Gazeta Wyborcza, Gazeta Praca.

 

Partner merytoryczny:

Szkolenie odbędzie się w języku polskim. Uczestnicy otrzymuj? dyplom ukończenia szkolenia.

 

Regulamin szkolenia >>>

------------------------------------------------------------------------------------


BRAK WOLNYCH MIEJSC

Druga edycja szkolenia odbędzie się 16 grudnia 2011. Osoby zainteresowane szkoleniem proszone s? o kontakt. Informacje >>>

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!