16.07 Skuteczna komunikacja telefoniczna w biznesie

CCIFP, Widok 8 (7 piętro), Warszawa
See on map

Cena : BRAK WOLNYCH MIEJSC

Passé

L'événement est terminé.

>


Telefon, oprócz maila jest w dzisiejszym świecie podstawowym narzędziem komunikacji. W zależności od stanowiska każdy z nas wykonuje ich  w pracy kilka, kilkanaście. Niektóre maj? charakter czysto handlowy, inne informacyjny, jeszcze inne prywatny. Za każdym razem wchodzimy w interakcję z rozmówc?, komunikuj?c mu informacje.

Jak sprawić by rozmowa telefoniczna przyniosła poż?dany przez nas efekt?

 

Szkolenie ma za zadanie wspomóc uczestników w efektywnym, telefonicznym komunikowaniu się z klientami, kontrahentami, partnerami biznesowymi.

 

Dlaczego warto uczestniczyć?

 

Główny nacisk zostanie położony na stronę ćwiczeniow?, w tym na opracowanie skutecznych scenariuszy rozmów z klientami oraz radzenie sobie z potencjalnymi trudnościami.

Uczestnicy przećwicz? najpopularniejsze techniki i taktyki oraz będ? mieli możliwość przeanalizowania zastosowanych przez siebie rozwi?zań pod k?tem ich skuteczności w konkretnych sytuacjach.

Poznaj? również reguły wywierania wpływu i charakterystyczne elementy języka perswazji do późniejszego zastosowania w praktyce zawodowej.

 

Do kogo skierowane jest szkolenie?

 

Zapraszamy wszystkie osoby, pragn?ce nabyć umiejętność efektywnej komunikacji w rozmowie telefonicznej, a w szczególności: przedstawicieli handlowych, pracowników działów sprzedaży oraz osoby maj?ce bezpośredni kontakt z klientem, w szczególności pracowników działów obsługi klienta oraz osoby zajmuj?ce się telemarketingiem.

 

W programie:

1.           Wprowadzenie - telefon jako narzędzie pracy

 ?               Sposoby na oswajanie telefonu

 ?               Przygotowanie i zrozumienie sytuacji

 ?               Wzbudzanie zainteresowania i sympatii rozmówcy

 ?               Zasady etykiety telefonicznej  - ćwiczenie

 

2.           Ćwiczenia z technik komunikacji werbalnej niezbędnych w procesie komunikacji telefonicznej

 ?               Operowanie głosem (modulacja, głośność, rytm, natężenie)

 ?               Parafraza i podsumowanie

 ?               Zadawanie pytań, słuchanie

 

3.             Rozmowy telemarketingowe polegaj?ce na wychodzeniu do rozmówcy

 ?               Jak dotrzeć do osoby decyzyjnej? - opracowanie skutecznych metod, konkretnych „tekstów” -ćwiczenia

 ?               30 sekund nadziei, czyli jak zachęcić osobę decyzyjn? do spotkania, lub odbycia rozmowy sprzedażowej?

 ?               Opracowanie argumentacji i skutecznych „haczyków”

 

4.           Najczęściej spotykane obiekcje i sposoby radzenia sobie z nimi :

 ?               Co zrobić kiedy pada pytanie o cenę?

 ?               Jak reagować na deklarowany brak czasu?

 ?               Jak zdiagnozować i wzbudzić  potrzebę rozmówcy przez telefon?

 ?               Co robić, aby budzić zaufanie?

 

5.           Sekrety perswazji

 ?               Główne elementy języka perswazji

 ?               Jak wykorzystać charakterystyczne wzorce językowe perswazji w rozmowie telefonicznej? – ćwiczenie
  

Szkolenie poprowadzi:

Cezary Paszuk    

Od 1997 roku prowadzi działalność konsultingow? i szkoleniow? dla firm i instytucji. Przeprowadził niepowtarzalne szkolenia z zakresu: sprzedaży, negocjacji, profesjonalnej obsługi klienta, zarz?dzania zmian?, zarz?dzania czasem, kierowania sprzedaż?, autoprezentacji, rozwi?zywania problemów i konfliktów, zarz?dzania motywacyjnego, prezentacji handlowej, asertywności i innych. Jego interaktywne szkolenia prowadzone w formie warsztatów, z zastosowaniem gier i ćwiczeń, poparte s? licznymi przykładami i gor?co omawiane w grupach.

Partner merytoryczny:

  http://www.demospolska.pl/
  

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Szkolenie odbędzie się w języku polskim. Cena obejmuje uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i obiadow?. Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podaj?c w tytule przelewu datę szkolenia oraz nazwisko uczestnika.


Warunki płatności i uczestnictwa w szkoleniu >>>

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!