14.04 - Polsko-francuskie spotkanie gospodarcze

Rezydencja Konsula Generalnego Francji, ul. sw. Jana 2, m6, Kraków
See on map

Cena : Wydarzenie bezpłatne, liczba miejsc ograniczona

Passé

L'événement est terminé.

>

Alexis Chahtahtinsky, Konsul Generalny Francji w Krakowie,

Monika Constant, Dyrektor Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce

Jérôme Baconin, z-ca Dyrektora Działu Ekonomicznego przy Ambasadzie Francji w Polsce

zapraszaj? na

Pierwsze spotkanie cyklu polsko-francuskich spotkań gospodarczych w regionach, które odbędzie się w dniu 14 kwietnia o godz. 18:00 w Krakowie. Spotkanie to będzie okazj? do nawi?zania nowych kontaktów i wzmacniania Państwa obecności w regionie Małopolski. W trakcie spotkania przedstawiciel Misji Ekonomicznej Ambasady Francji w Polsce zaprezentuje najważniejsze wskaźniki makroekonomiczne dotycz?ce rynku Europy Środkowej i Wschodniej.   

Cykl spotkań w regionach, organizowany jest przez CCIFP i jej partnerów, ma na celu ułatwienie nawi?zywania kontaktów biznesowych pomiędzy francuskimi przedsiębiorcami we Polsce. Debaty te maj? również służyć wymianie doświadczeń oraz dzielenie się z partnerami na temat tendencji makroekonomicznych dotycz?cych rynku polskiego.

Zapraszamy do wymiany doświadczeń przy lampce wina oraz do dyskusji na temat możliwości biznesu w Małopolsce.

Szczegółowy program spotkania  >>>Spotkanie odbędzie się w języku francuskim z tłumaczeniem na język polski.

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!