13.06 Warsztat PPP : podział ryzyka i zasady wyboru partnera prywatnego


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
800 PLN + VAT dla firm stowarzyszonych i instytucji publicznych; 1100 PLN + VAT dla pozostałych uczestników

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Podział ryzyka to jedna z najważniejszych kwestii w projektach PPP. Podczas spotkania zostaną omówione zasady identyfikacji ryzyka, zasady jego podziału pomiędzy podmiotem publicznym a partnerem prywatnym. Przedstawiony zostanie również wpływ podziału ryzyka na zaliczenie zobowiązania podmiotu publicznego do długu publicznego.

 

>

Dlaczego warto uczestniczyć?

Uczestnicy zapoznaj? się z zasadami wyboru partnera prywatnego/koncesjonariusza. Szczegółowo omówione zostan? odpowiednie procedury, ze wskazaniem najważniejszych problemów prawnych, jak i postulatów nowelizacyjnych w tym zakresie. Przedstawiona zostanie rola wszystkich uczestników projektu PPP w trakcie prowadzonego postępowania/negocjacji. Wskazane zostan? praktyczne aspekty przygotowania i udziału w procedurze wyboru partnera prywatnego i podmiotu publicznego.

Uczestnicy będ? mieli możliwość zapoznania się z przykładowymi obiektami infrastrukturalnymi realizowanymi w formule PPP we Francji, a tym samy czerpania z praktycznych francuskich rozwi?zań.

Odpowiemy na pytania:

• Jak wygl?daj? przykładowe realizacje obiektów infrastrukturalnych we Francji?
• Jakie rodzaje ryzyka można zidentyfikować w projektach PPP?
• Kiedy i jak identyfikować ryzyko dla projektu PPP?
• Jaki wpływ ma zidentyfikowane ryzyko na kwestię zaliczania zobowi?zań do długu publicznego?
• Jakie ustawy i jakie procedury stosować w przypadku konkretnych przedsięwzięć PPP  i koncesji?
• Jak przygotować dokumentację przetargow??
• Jak przygotować wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz ofertę?
• Jak powinien przygotować się do negocjacji partner prywatny, a jak podmiot publiczny?
• Jak prowadzić negocjacje?
• Jak przygotować umowę o PPP?
• Które elementy umowy stanowić powinny najważniejsze punkty negocjacji?
• Jaka jest rola banków i podwykonawców w trakcie prowadzonego postępowania?

Do kogo skierowane jest spotkanie?

Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli podmiotów publicznych odpowiedzialnych za projekty infrastrukturalne oraz za świadczenie usług publicznych, a także do przedstawicieli firm prywatnych zainteresowanych świadczeniem usług publicznych (w tym budow? i utrzymaniem obiektów publicznych) oraz wszystkich innych uczestników przedsięwzięć PPP.

Informacja o prowadz?cych:

Arwid Mednis - doktor nauk prawnych, partner w kancelarii Wierzbowski Eversheds, współodpowiedzialny za praktykę PPP. Arwid Mednis jest docentem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, zajmuje się prawem administracyjnym.

Agnieszka Ferek - od 2000 r. współpracuje z międzynarodow? kancelari? prawn? Hogan Lovells. Kieruje Grup? Infrastrukturaln? i specjalizuje się w aspektach prawnych szeroko rozumianego partnerstwa publiczno-prywatnego (projekty infrastrukturalne, koncesje, spółki o kapitale mieszanym, leasing komunalny). Przewodniczy Komisji ds. PPP dzialaj?cej w ramach Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce.

Bogdan Wasilewski - dyrektor ds. rozwoju nieruchomości w firmie Karmar S.A. należ?cej do francuskiej firmy Bouygues Construction. Jest odpowiedzialny za realizację projektów budowlanych w formule PPP. Posiada wieloletnie doświadczenie w planowaniu i zarz?dzaniu wielkimi projektami budowlanymi w kraju i na świecie.

---------------------------------------------------------------------------

Program:

10:00 Case study wraz z dyskusj?: „Stade de France” i inne obiekty realizowane w PPP we Francji - Bogdan Wasilewski, Karmar S.A.
11:15 Przerwa kawowa
11:30 Podział ryzyka – wykład wraz z dyskusj? - Arwid Mednis, Wierzbowski Eversheds Sp.k.
13:00 Lunch
13:30 Warsztaty: podział ryzyka
14:20 Przerwa kawowa
14:35 Postępowanie wyłaniaj?ce partnera prywatnego – wykład wraz z dyskusj? – Agnieszka Ferek, Hogan Lovells
15:55 Przerwa kawowa
16:10 Warsztat: postępowanie wyłaniaj?ce partnera prywatnego
17:00 Podsumowanie warsztatu

Partnerzy merytoryczni:

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!