09.12.2010 - Klub Inwestycji Publiczno-Prywatnych CCIFP

Cena :
Wydarzenie bezpłatne, zarezerwowane dla firm stowarzyszonych w CCIFP.

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>


Biała Księga  CCIFP – Propozycje w zakresie PPP

 

Spotkanie  dotyczyć będzie  problemów w dziedzinie partnerstwa publiczno-prywatnego, które napotykacie Państwo w ramach w swojej działalności gospodarczej.  Będzie to okazja do zaprezentowania juz zdefiniowanych problemów i do opracowania rozwi?zań, które zostan? wł?czone do Białej Księgi CCIFP. Zapraszamy do zgłaszania Państwa sugestii i obszarów budz?cych kontrowersje.

DATA:                             czwartek,  9 grudnia 2010, godz. 09:00 - 11:00
MIEJSCE:                   siedziba CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

  
ZDEFINIOWANE PROBLEMY W ZAKRESIE PPP:
Plik w zał?czniku:  Zagadnienia PPP >>>

Prosimy o przygotowanie problemów, które Państwo natpokaliście i nad którymi chcielbyście wspólnie pracować.


Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do  7 grudnia 2010.

 

Celem spotkań Klubu IPP jest umożliwienie wymiany kontaktów i doświadczeń zawodowych dla osób pracuj?cych w dziedzinie inwestycji i PPP. Spotkania te s? zaproszeniem do nieformalnej dyskusji na zaproponowany temat.

 

 

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!