08.12 Tendencje na rynku pracy

Cena :
900 PLN + 22% VAT / osobę - pracownicy firm stowarzyszonych w CCIFP, 1350 PLN + 22% VAT - pozostałe osoby

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Duża dynamika zmian zachodz?ca w świecie pracy wymusza na pracodawcach, pragn?cych rozwijać z sukcesem swoje przedsiębiorstwa, posiadanie stałego dostępu do wiedzy o prognozach rynku i praktykach stosowanych przez inne firmy. Ważne jest by wiedzieć i umieć przewidzieć co na rynku pracy wydarzy się jutro.

 

 

 

Dlaczego warto uczestniczyć?

 

W trakcie konferencji zaproszeni przez nas eksperci odpowiedz? na pytania:

 ?                   Jak kształtuje się sytuacja na obecnym rynku pracy i jakie s? prognozy na przyszłość?

 ?                   Jakie rozwi?zania HR sprawdziły się zarówno w czasach dobrej koniunktury, jak i jej pogorszenia?

 ?                   W jaki sposób odbudować morale pracowników?

 ?                   Czy można pogodzić interesy i systemy wartości różnych pokoleń pracowników?

 ?                   Jak budować wizerunek pracodawcy w obecnej sytuacji?  

 

Konferencja odbędzie się na dzień po premierze wyników najnowszego raportu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia.

 

Z uwagi na zakończenie roku, omówimy także konsekwencje wynikaj?ce ze zmieniaj?cego się prawa pracy.

 

Zapraszamy do wymiany doświadczeń z zakresu zarz?dzania zasobami ludzkimi z ekspertami i praktykami największych firm w Polsce.

 

Konferencja skierowana jest do:

 

Dyrektorów personalnych, menedżerów i specjalistów HR, ekspertów i praktyków  z obszaru zarz?dzania ludźmi i rozwoju kapitału intelektualnego.

W programie:
  

09:00        Rejestracja uczestników
09:15

Otwarcie konferencji: Podsumowanie wniosków z Białej księgi CCIFP w kontekście szkolnictwa ustawicznego i akcjonariatu pracowniczego
Monika Constant, Dyrektor Generalny CCIFP
09:30


Rynek pracy dziś i jutro - ewolucje rynku pracy w Polsce, tendencje mijaj?cego roku i perspektywy na przyszłość na podstawie Barometru Manpower Perspektyw Zatrudnienia
Iwona Janas, Dyrektor Generalny Manpower Polska
10:00

Poszukiwany / poszukiwana
O niedoborze talentów na rynku pracy i najbardziej poszukiwanych zawodach
Leszek Kurycyn, Manpower Professional
10:30

Zmiany w prawie pracy w 2010 r. i 2011 r.   i ich konsekwencje dla pracodawcy
Joanna Jędrzejewska, MERSKI Radcy Prawni i Adwokaci Sp.k.
11:15Przerwa kawowa
11:30

Być czy mieć? Różne postawy pracowników w różnym wieku - prezentacja  wyników badania
Rafał Gloger-Osiński, GazetaPraca.pl
12:15Jak w obecnych czasach skutecznie budować wizerunek pracodawcy?
Czyli praktycznie o employer brandingu na przykładzie  case study  PwC, sześciokrotnego zdobywcy tytułu Pracodawca Roku
Piotr Ruszowski, Starszy specjalista ds. Rekrutacji i Wizerunku Pracodawcy
13:15Przerwa obiadowa
14:00

Zaangażowanie pracowników we wzrost wartości przedsiębiorstwa poprzez akcjonariat pracowniczy
Dorota Patejko, Dyrektor ds. komunikacji, Auchan Polska
14:45

Jak zarz?dzać informacj? z uwzględnieniem różnych grup wiekowych?
Różnorodność pokoleniowa wśród pracowników
Rafał Tyburcy, Dyrektor ds. Zarz?dzania Kadrami, Alcatel-Lucent Polska
15:30Przerwa kawowa
15:45

Komunikacja wewnętrzna a kultura organizacji - nowe wyzwania dla managerów HR
Beata Janczur, Dyrektor HR, Lukas Bank
16:15

Podsumowanie konferencji
Jakie działania HR dadz? przewagę konkurencyjn? w najbliższym czasie?

Leszek Kurycyn, Manpower Professional

16:30Zakończenie konferencji


Informacje o prelegentach >>>

Czy wiesz, że... >>>Partnerzy merytoryczni:

Patronat medialny:                                                                  


http://www.gazetapraca.pl


--------------------------------------------------------------------------------------------
  

ZAPISY  DO 3 GRUDNIA

przez stronę CCIFP (zapisz się na wydarzenie) lub  mailem na adres anna.silska(@)ccifp.pl z podaniem danych uczestnika (imię, nazwisko, stanowisko, mail, telefon) i danych do wystawienia faktury.

 

CENA  

900 PLN + VAT - pracownicy firm stowarzyszonych w CCIFP

1350 PLN + VAT - pozostałe osoby


Cena obejmuje uczestnictwo w konferencji, materiały szkoleniowe, obiad oraz przerwy kawowe.

 

PŁATNOŚCI

Udział w konferencji będzie możliwy wył?cznie po uiszczeniu opłaty przed wydarzeniem. Prosimy o podawanie w tytule przelewu nazwy konferencji i nazwiska uczestnika. Numer konta: Francuska Izba Przemysłowo – Handlowa w Polsce, Bank DnB Nord    POLSKA SA III o/W-wa nr: 59 1370 1037 0000 1706 4017 2001.

 

Konferencja odbędzie się w języku polskim. Dla osób francuskojęzycznych zapewnimy tłumaczenie symultaniczne na język francuski (chętnych prosimy o kontakt).

 

Warunki płatności i uczestnictwa w konferencji >>>>

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!