07.02 Klub handlowca


CCIFP, Widok 8, Warszawa

Cena :
bezpłatne, zarezerwowane dla firm stowarzyszonych w CCIFP (max. 2 osoby z firmy)

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Emocje na wodzy w trudnych sytuacjach


Dobry handlowiec potrafi w sytuacjach trudnych, gdy emocje bior? górę, przeprowadzić konstruktywn? rozmowę z klientem, czy też udzielić informacji zwrotnej bez wchodzenia w spór i narażania na szwank reputacji firmy.

 

W jaki sposób panować nad emocjami w relacjach z klientem?

Jak efektywnie radzić sobie ze stresem?

Czy jest możliwe, by przy intensywnej pracy stale osi?gać satysfakcjonuj?ce nas cele?


Podczas dwugodzinnego warsztatu porozmawiamy o sposobach radzenia sobie z własnymi emocjami w trudnych sytuacjach, tak by nie rezygnuj?c z ambitnych projektów i pracy na wysokich obrotach, czuć się świetnie, cieszyć się dobrym zdrowiem i szukać kolejnych wyzwań.

 

DATA:                         wtorek, 7 lutego 2012, godz. 16:00 – 18:00

MIEJSCE:                 siedziba CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

 

Spotkanie poprowadz?:

Karina Tomczyk
, trener, psycholog i konsultant biznesowy w obszarze rozwoju indywidualnego potencjału osobistego oraz Aleksandra Potykanowicz, psycholog i trener biznesowy specjalizuj?cy się w zarz?dzaniu emocjami i stresem z firmy Piasecka & Żylewicz.

http://www.piaseckazylewicz.pl/


Prosimy o potwierdzenie obecności do 6 lutego 2012 na adres anna.silska(@)ccifp.pl

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Celem klubu handlowca jest umożliwienie wymiany doświadczeń zawodowych i kontaktów dla handlowców, osób zajmuj?cych się sprzedaż? i business developmentem w firmach stowarzyszonych. Spotkania te s? zaproszeniem do nieformalnej dyskusji na zaproponowany temat.


Spotkanie odbędzie się w języku polskim. Uczestnictwo jest bezpłatne, zarezerwowane dla firm stowarzyszonych w CCIFP (max. 2 osoby z firmy). Ilość miejsc ograniczona.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!