06.10 Klub handlowca


CCIFP, Widok 8, Warszawa

Cena :
bezpłatne, zarezerwowane dla firm stowarzyszonych w CCIFP (max. 2 osoby z firmy)

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Sukces w sprzedaży a kompetencje handlowe

  

Jakie kompetencje handlowe wpływaj? na sukces w sprzedaży? Jak wygl?da ocena handlowców w odniesieniu do ich kompetencji? W jakich obszarach handlowcy potrzebuj? największego wsparcia ? Kto i w jaki sposób powinien im jej udzielić?

  

DATA:                           czwartek, 6 października 2011, godz. 16:00 – 18:00

MIEJSCE:                   CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

  

Na spotkaniu zaprezentowane zostan? wyniki badania przeprowadzonego przez firmę Krauthammer na temat stanu rozwoju kompetencji handlowych wśród ekip sprzedażowych w firmach.  Na bazie wyników, pokażemy z jakimi kompetencjami handlowcy maj? największe problemy. Uczestników spotkania zachęcimy do refleksji na temat stanu kompetencji w ich zespołach handlowych i zainspirujemy do doskonalenia.

  

W trakcie spotkania omówimy:

  

 ?                      Jak wygl?da sytuacja w mojej organizacji w odniesieniu do zespołu handlowców z którymi pracuję ?  

 ?                     Jakie kompetencje powinniśmy u siebie rozwijać ?  

 ?                     Praktyczne wskazówki rozwoju jednej wybranej kompetencji handlowej (uzyskiwanie tzw. aktywnych referencji)

  

Spotkanie poprowadzi Magdalena Górna – Senior Konsultant w firmie Krauthammer (Consultancy Based Coaching and Training Company) od lat pięciu zajmuj?c? się pomoc? dla organizacji chc?cych zwiększyć swoj? efektywność biznesow? poprzez doskonalenie kompetencji handlowych i menadżerskich.  
  

Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 4 października 2011, na adres anna.silska(@)ccifp.pl

  Partner merytoryczny:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Celem klubu handlowca jest umożliwienie wymiany kontaktów i doświadczeń zawodowych dla osób zajmuj?cych się business developmentem oraz osób pracuj?cych w działach sprzedaży w firmach. Spotkania te s? zaproszeniem do nieformalnej dyskusji na zaproponowany temat.

Spotkanie odbędzie się w języku polskim. Uczestnictwo jest bezpłatne, zarezerwowane dla firm stowarzyszonych w CCIFP (max. 2 osoby z firmy). Ilość miejsc ograniczona.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!