06.07 Komunikacja w zespole i rozwiązywanie konfliktów, a partnerstwo w relacjach z innymi


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
800 PLN netto - pracownicy firm stowarzyszonych w CCIFP, 1 100 PLN netto - pozostałe osoby

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Konflikty, od drobnych nieporozumień, aż po poważne, przedłużające się, nie leczone spory powodują spadek motywacji i efektywności nie tylko osób będących stronami problemu, ale także pozostałych członków zespołu. Negatywne emocje, uprzedzenia i niechęć do zrozumienia stanowiska innej osoby, nieodmiennie powodują wzajemny żal, frustrację i spadek chęci do wysiłku.

 

>

Dlaczego warto uczestniczyć?

Celem szkolenia jest zrozumienie sensu budowania relacji w ekipie, wykorzystania różnych technik komunikacyjnych w zależności od odbiorcy oraz celów, które chcemy osi?gn?ć, ze szczególnym uwzględnieniem diagnozowania i rozwi?zywania konfliktów. W trakcie szkolenia zachęcimy do świadomego przeciwdziałania konfliktom poprzez dobieranie i stosowanie (a także odrzucanie niewłaściwych) technik komunikacyjnych.

W trakcie szkolenia uczestnicy zdobęd? wiedzę na temat cech charakteryzuj?cych różne typy osobowości, poznaj? zasady i techniki komunikowania się w zespole; zapoznaj? się z wybranymi zjawiskami utrudniaj?cymi porozumienie między ludźmi i generuj?cymi konflikty.

Formuła szkolenia:

W ramach przygotowania do szkolenia uczestnicy poproszeni zostan? o przeczytanie krótkiego tekstu oraz udzielenie na jego podstawie odpowiedzi na serię pytań. Test będzie omówiony i wspólnie rozwi?zany w trakcie szkolenia. Na zakończenie każdy uczestnik otrzyma zadanie domowe, polegaj?ce na zdiagnozoaniu profili osobowości osób z własnego otoczenia, wypracowanie i zastosowanie skutecznych technik komunikacji z nimi.

Do udziału zapraszamy:

Warsztaty prowadzone w oparciu o metodologię Insights Discovery przeznaczone s? dla wszystkich tych, dla których skuteczna komunikacja w zespole, z podwładnymi, współpracownikami czy klientami jest konieczności? i warunkiem sukcesu.

Program szkolenia:

1. Autodiagnoza: jakim jestem typem osobowości i jak to wpływa na mój sposób komunikowania się z innymi: co mi pomaga, co mi przeszkadza? Jak zachowujemy się, kiedy świadomie kształtujemy nasze relacje z innymi, czego można się po nas spodziewać, gdy jesteśmy zestresowani czy zdemotywowani.

2. Brak komunikacji i / lub nieskuteczna komunikacja w zespole jako podstawowa przyczyna powstawania konfliktów. Elementy procesu komunikacji w zespole i w firmie.

3. Eliminowanie przyczyn nieporozumień, czyli jak komunikować się z różnymi typami osobowości? Co do nich trafia, a czego należy unikać? Sk?d się bior? tzw trudni rozmówcy i jak sobie z nimi radzić?

4. Jak zdiagnozować i zniwelowaćrodz?cy się konflikt w zespole? Rola skutecznej komunikacji szefa; manager jako coach na bazie analizy konkretnej sytuacji.

5. Rozmowy w „obcych językach”: ćwiczenia polegaj?ce na zrealizowaniu konkretnego celu w odniesieniu do „innego koloru”; wniosek: dobranie odpowiedniego języka nie jest łatwe, ale całkowicie możliwe, wystarczy wybrać kilka słów / zdań /zachowań.

6. Zbudujmy razem zespół: zabawa polegaj?ca na zbudowaniu zespołu, który ma do zrealizowania konkretny cel; uczestnicy maj? do wyboru profile różnych osób – kandydatów, maj? stworzyć ekipę i uzasadnić / obronić swoje wybory.

7. Czego można się po nas spodziewać: co każda z osób wnosi do zespołu, za co jest ceniona przez pozostałych; ćwiczenie daj?ce pozytywny feed-back / wzmocnienie każdej z osób, bez względu na jej energie dominuj?ce.

Szkolenie poprowadzi:

Iwona Nowak

Trener, certyfikowany coach (członek International Coaching Community), konsultant metod Insights Discovery oraz Thomas (analiza profilu osobowości), praktyk NLP (członek The Society of Neuro-Linguistic Programming). Specjalizuje się w dziedzinie diagnozy potencjału kompetencyjnego, diagnozy organizacyjnej. Twórca autorskich programów szkoleniowych w ramach Akademii Menedżera – systemowego rozwoju kompetencji menedżerskich. Przez kilkanaście lat zwi?zana z zarz?dzaniem zasobami ludzkimi w dużych organizacjach. Zajmowała takie stanowiska, jak Dyrektor ds. Zarz?dzania Zasobami Ludzkimi w Medicover, Dyrektor ds. HR i Komunikacji w Rhône-Poulenc Polska, Kierownik ds. HR w Danone; była odpowiedzialna za całokształt polityki personalnej, ze szczególnym uwzględnieniem strategicznego rozwoju kadry menedżerskiej. Obecnie prowadzi własn? firmę szkoleniow? Innowa Development.

Partner merytoryczny:

http://www.innowa-development.pl/

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!