05.07 Francuski biznesowy dla początkujących


CCIFP, Widok 8, Warszawa

Cena :
1 090 PLN (firmy stowarzyszone CCIFP) oraz 1 290 PLN (firmy niestowarzyszone)

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Intensywny kurs letni

Grupa docelowa:

Osoby zainteresowane nabyciem podstawowej znajomości francuskiego języka biznesowego.

 

Program kursu: został przygotowany z myśl? o osobach rozpoczynaj?cych naukę języka francuskiego. Kładziemy nacisk na praktyczn? umiejętność stosowania podstawowych zwrotów oraz sformułowań w mowie i piśmie, tak aby bez problemu odnaleźć się w kontakcie z językiem francuskim, w codziennych sytuacjach zawodowych i życiowych.

W programie:

- komunikacja w mowie i w piśmie w typowych sytuacjach życiowych oraz zawodowych
- rozumienie prostego e-maila
- wypełnienie podstawowego formularza
- formułowanie informacji na swój temat i wykonywanego zawodu
- telefoniczne i mailowe umawianie spotkań
- zamawianie posiłków w restauracji
- pobyt w hotelu

W ramach udziału w szkoleniu, wszyscy uczestnicy otrzymuj? opracowania merytoryczne w postaci skryptu zawieraj?cego autentyczne materiały źródłowe. Na zakończenie kursu, uczestnicy otrzymuj? certyfikat potwierdzaj?cy udział w zajęciach.


Czas trwania: 5 dni zajęć po 6 godzin lekcyjnych (ł?cznie 30 godzin lekcyjnych).  

_______  

Prowadz?ca: Dorota Bruś

Warunki uczestnictwa i płatności                                                              

  

  Agenda kursów 2009 / 2010 http://www.ccifp.pl/index.php?mod=kszt&lang=pl&kstat=1009

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!