04.02 Francuski język biurowy


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Cena :
550 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 750 PLN pozostałe osoby.

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Intensywne szkolenie jednodniowe

 

Intensywne, jednodniowe szkolenie z francuskiego specjalistycznego dla osób, które odczuwaj? potrzebę podniesienia swoich kompetencji językowych w zakresie prowadzenia rozmów telefonicznych, redagowania korespondencji i podejmowania gości w firmie w kontekście zawodowym.

 

Do kogo skierowane jest szkolenie ?

 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które znaj? język francuski na poziomie min. średniozaawansowanym.

 

W programie:

 

 ?                   Rozmowa telefoniczna – zasady i reguły

 ?                   Etykieta podejmowania gości w biurze

 ?                   Wymogi formalne w korespondencji w jęz. francuskim (maile, listy oficjalne)

 ?                   Zasady redagowania pism w języku francuskim

 ?                   Kluczowe zwroty ułatwiaj?ce redagowanie korespondencji oraz mini słowniczek synonimów

 ?                   Rodzaje pism

 ?                   Kilka sposobów na wzbogacenie stylu i osi?gnięcie zwięzłości

 

Materiały przekazane uczestnikom na szkoleniu s? cennym narzędziem w codziennej pracy na długo po ukończeniu szkolenia.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

          

Praca na zajęciach prowadzona jest w oparciu o skrypt zawieraj?cy materiały źródłowe, dokumenty maj?ce powszechne zastosowanie w biznesie, ćwiczenia oraz słowniki terminologii.

Na zakończenie nauki uczestnicy otrzymuj? certyfikat ukończenia szkolenia.


Lektor >>>  

Warunki uczestnictwa i płatności >>>

Inne  kursy i szkolenia językowe  >>>

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!