UCCIFE

ZWIĄZEK FRANCUSKICH IZB PRZEMYSŁOWO-HANDLOWYCH ZA GRANICĄ

Siła ogólnoświatowej sieci wspierającej eksport, import i rozwój działalności za granicą.

UCCIFE to największa prywatna organizacja francuskich przedsiębiorstw na świecie, która reprezentuje dziś sieć:

 • 107 CCIFE (Francuskich Izb Przemysłowo – Handlowych za Granicą),
 • w 77 krajach,
 • zrzeszająca ponad 28.000 firm członkowskich, z czego połowę stanowią firmy zagraniczne.

 

Izby francuskie będące członkami UCCIFE są obecne w:

 • 30 krajach Europy
 • 9 krajach Afryki
 • 5 krajach Bliskiego Wschodu
 • 16 krajach Ameryki Północnej, Środkowej i Południowej
 • 17 krajach Azji i Oceanii.

Zarządza nimi prawie 900 stałych pracowników, w większości dwukulturowych. Ta jedyna w swoim rodzaju sieć, odgrywa zasadniczą rolę w ożywianiu francuskiej społeczności biznesowej za granicą i wspieraniu firm dążących do międzynarodowego rozwoju.

 

UCCIFE jest gwarantem nazwy „Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa za Granicą” i pełni wobec wszystkich CCIFE rolę:

 • Przedstawiciela i oficjalnego rzecznika we Francji wobec administracji publicznej, izb przemysłowo-handlowych, przedsiębiorstw i jednostek samorządowych,
 • Promotora CCIFE: rozpowszechniając wiedzę o usługach poszczególnych CCIFE we francuskich środowiskach biznesowych i tworząc partnerstwa,
 • Koordynatora sieci: informowanie CCIFE, szkolenie kadry, działanie na rzecz współpracy i przekazywania know-how pomiędzy poszczególnymi Izbami,
 • Koordynatora polityki i działalności: określanie kierunków rozwoju i wsparcia.

 

www.uccife.org , www.francemondexpress.fr

Współpracujemy także z ...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!